HÀNG MỚI CẬP NHẬT

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Xem nhanh
25.000.000đ
Liên hệ
Xem nhanh
43.500.000đ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
32.900.000đ
Liên hệ
Xem nhanh
30.500.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
19.000.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
22.500.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
7.100.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
4.800.000đ
Liên hệ
Xem nhanh
9.900.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
9.300.000đ
Liên hệ
Xem nhanh
7.400.000đ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Xem nhanh
3.580.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
7.700.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
21.500.000đ
Liên hệ
Xem nhanh
4.950.000đ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
7.800.000đ
Liên hệ
Xem nhanh
19.300.000đ
Liên hệ
Xem nhanh
13.800.000đ
Liên hệ
Xem nhanh
38.000.000đ
Liên hệ
Xem nhanh
16.500.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
16.500.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
47.980.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước:  23 cm (cao), 16 cm (rộng), 16 cm (sâu)

Có LED

Cọc trước: 1500k

Hãng sản xuất:  ThreeL Studio

Phát hành: Q4/2022

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.600.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước:  69 cm (cao), 43 cm (dài), 47 cm (sâu)

Cọc trước: 8.800k

Hãng sản xuất:  Monkey D Studio

Phát hành: Q4/2022

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

25.000.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỷ lệ 1/1 | Cao ~220cm

Chất liệu: Resin + Polystone

Đã phát hành

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

43.500.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỷ lệ 1/1 | 200cm x212cm x212cm

Cọc trước: 25.000k

Chất liệu: Resin + Polystone

Phát hành: Q1/2023 - 50 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

Liên hệ

Thông tin sản phẩm: 

Tỷ lệ 1/1 | Cao 190cm

Chất liệu: Resin + Polystone

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên

32.900.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỷ lệ 1/1 | Cao ~174cm

Chất liệu: Resin + Polystone

Đã phát hành

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

30.500.000đ

Thông tin sản phẩm:

Kích thước: S+: (H)80cm x (W)56cm x (D)53cm

Hãng phát hành:  Dayu Studio

Chất liệu: Polystone + Resin

Phát hành: Đã phát hành

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

19.000.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước:  

 61cm (cao) x 34cm (rộng) x 32cm (sâu) - Tỉ lệ 1/6 - Cọc trước: 4000k

 90cm (cao) x 50cm (rộng) x 48cm (sâu) - Tỉ lệ 1/4 - Cọc trước: 6000k

Hãng sản xuất: Last SLeep Studio 

Phát hành: Q1/2023

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

22.500.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước:  

1/6: (H) 39.5cm (W) 22.8cm (D) 21cm

1/4: (H) 59.2cm (W) 34.2cm (D) 31.6cm

Hãng sản xuất:  Kylin Studio

Phát hành: Q1/2023

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

Liên hệ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước:  

Size 1/6: 40cm (cao) x 23cm (dài) x 23cm (sâu)

Size 1/4: 60cm (cao) x 34cm (dài) x 35cm (sâu)

Size 1/2: 110cm (cao) x 59cm (dài) x 57cm (sâu)

Hãng sản xuất:  Buu Studio 

Phát hành: Q1/2023

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

Liên hệ

Thông tin sản phẩm: 

Hãng sản xuất: JacksDo Studio 

Cọc trước: 3.000k

Tỉ lệ 1/8 | 27cm x26cm x26cm

Phát hành: Q4/2022 - 288 bản

--------------------------------- 
#toyz #jacksdostudio 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

7.100.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Hãng sản xuất: Marriott Studio 

Bản thường: 32cm x18cm x15cm - cọc 1.000k

Bản Effect: 38cm x22cm x19cm - cọc 1.800k

Phát hành: Q1/2023 - 188 bản

--------------------------------- 
#toyz #marriottstudio
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

4.800.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Hãng sản xuất: MRC Studio

Tỉ lệ 1/4 | 53cm x 50m x 45cm

Cọc trước: 4900k 

--------------------------------- 
#toyz #mrcstudio
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

9.900.000đ

Thông tin sản phẩm:

Hãng SX: Dim Model Studio

Giá  1/6:  cọc 3300k

       1/4: cọc 3700k

Tỉ lệ 1/6 | H38cm * D21cm * W27cm

       1/4 | H52cm * D29cm * W37cm

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

9.300.000đ

Double S Studio - Vegeta Blue

Thông tin sản phẩm:

Cọc trước: 3000k

Kích thước :45cm x23cm x25cm (1/6) 

Hãng phát hành:  Double S Studio

Note: có led

Phát hành: 200 bản - Q2/202

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
#toyz #TINYStudio
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

7.400.000đ

XBD Studio - Sa bàn đại hội võ thuật 

Thông tin sản phẩm:

Cọc trước: 1980k

Kích thước :80cm 45cm 

Hãng phát hành: XBD Studio

Vật liệu: 

Phát hành: 188 bản, Q1/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
#toyz #TINYStudio
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

4.680.000đ

Bandai Premium -  Team Buu full form 

Thông tin sản phẩm

Cọc trước: 1550k

Kích thước:HG 8-12cm

Hãng phát hành:Bandai Premium

Phát hành:T6/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

3.580.000đ

Temple & Godlike Studio -Goku UI

Thông tin sản phẩm

Cọc trước: 3000k

Kích thước: 37cm x35cm x28cm (1/6)

Hãng phát hành:Temple & Godlike Studio

Phát hành:Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

7.700.000đ

FC Studio - Bust Goku 

Thông tin sản phẩm:

 
Cọc trước: 1/4 1500k, 1/2 2800k, 1/1 5500k

Hãng phát hành: FC Studio            

Phát hành:Updating, (Q3-Q4/2022)

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

21.500.000đ

G5 Studio - Gecko Moria 

Thông tin sản phẩm:

Kích thước: 29cm x15cm 

Giá PRE: 4980k
Cọc trước: 2500k

Hãng phát hành: G5 Studio

Phát hành: T10/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

4.950.000đ

SHK Studio - Son Goku vs Frieza

💥Phát hành giới hạn 188 bản

Thông tin sản phẩm:
Tỷ lệ: 1/6 - Có LED

Kích thước: 41cm x36cm x28cm

Hãng phát hành: SHK Studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

12.500.000đ

CW Studio – God Mode Naruto with Ninetails

Thông tin sản phẩm:

Tỷ lệ 1/6: (H)74cm, (W)80cm, (L)64cm (1/6) 

Hãng phát hành: CW Studio

Vật liệu: Đang cập nhập

Đã phát hành

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

25.800.000đ

Surge Studio - Kakashi & Might Guy 

Thông tin sản phẩm:

Kakashi: 1/4 | Kích thước:  61 cm (cao), 27 cm (rộng) 31 cm (sâu) Cọc trước: 3000k 

              1/6 | Kích thước:  41 cm (cao), 18 cm (rộng) 21 cm (sâu) Cọc trước: 1600k 

Might Guy : 1/4 | Kích thước:  58 cm (cao), 28 cm (rộng) 27 cm (sâu) Cọc trước: 3000k 

                    1/6 | Kích thước:  38 cm (cao), 19 cm (rộng) 17 cm (sâu) Cọc trước: 1600k 

Hãng phát hành: Surge Studio

Đã phát hành

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

7.800.000đ

LX Studio - Roronoa Zoro

💥Phát hành giới hạn 318 bản

Thông tin sản phẩm:

Kích thước: 62cm x 46cm x46cm

Sp có led, có đầu thay thế 

Hãng phát hành: LX Studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

19.300.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước:  58 cm (cao), 38 cm (rộng), 37 cm (sâu)

Hãng sản xuất: Burning Wind & Ventus Studio

Phát hành: Q4/2022

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

13.800.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước:  64 cm (cao), 49 cm (rộng), 41 cm (sâu)

Hãng sản xuất:  HQS Dioramax

Phát hành: Q3/2024

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

38.000.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước:  59 cm (cao), 58 cm (rộng), 43 cm (sâu)

Hãng sản xuất:   Box Studio

Phát hành: Đã phát hành

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

16.500.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: 

S-: 54 cm (cao), 37 cm (rộng), 35 cm (sâu)

S+: 73 cm (cao), 50 cm (rộng), 48 cm (sâu)

Hãng sản xuất: Dayu Studio

Phát hành: Đã phát hành

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

Liên hệ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước:  60 cm (cao), 58 cm (rộng), 46 cm (sâu)

Hãng sản xuất: MRJ Studio

Phát hành: Q1/2023

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

16.500.000đ

IF Studio - Tsunade Bust 

1/4 scale or 1/6 scale

Sản phẩm chỉ phát hành 99 bản.

Nhanh tay order để sớm về tay siuuuu phẩm hot này nào các sếp ơi ^^

Thông tin sản phẩm:

Trọng lượng: 4Kg

Kích thước:

Tỷ lệ 1/4  : 24cm (L) x 26cm (D) x 26cm(H)

*bản 1/4 có thêm 2 lựa chọn*
 
 -Standard version - Resin Material
   -Deluxe version - Silicon Material


Tỷ lệ 1/6  : 16cm (L) x 17cm (D) x 17cm(H) 

Hãng phát hành: IF Studio

Vật liệu: Resin, Silicon

Phát hành: Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

Liên hệ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước : 

  A : 37cm (cao) x 21cm (rộng) x 23cm (sâu)

  S-: 48cm (cao) x 41cm (rộng) x 38cm (sâu) - Tỉ lệ 1/6

  S+: 70cm (cao) x 64cm (rộng) x 57cm (sâu) - Tỉ lệ 1/4

Hãng sản xuất:   Last Sleep Studio

Phát hành: Q1-2/2023

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

Liên hệ

LAST SLEEP Studio - One Piece Roronoa Zoro

💥Phát hành giới hạn 188 bản

Thông tin sản phẩm:

Kích thước : 95cm (cao) x 90cm (rộng) x 72cm (sâu)

Hãng phát hành: LAST SLEEP Studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q3-4/2021

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

47.980.000đ