HÀNG MỚI CẬP NHẬT

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
15.800.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
6.200.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.300.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
43.860.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
4.500.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
2.850.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
4.600.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.850.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
9.700.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
13.700.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.400.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
12.750.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.650.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.550.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.250.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
12.500.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.290.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
7.450.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
8.100.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
700.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
9.790.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
11.900.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
5.600.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
24.300.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
12.000.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
11.500.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
10.900.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước :  

  Bản S : 52cm (cao) x 64cm (rộng) x 58cm (sâu) - 228 bản

  Bản S+ : 78cm (cao) x 97cm (rộng) x 88cm (sâu) - 168 bản

Hãng sản xuất:  Last Sleep Studio

Phát hành:  Q1-2/2024

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

15.800.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước : 
 Triệu Ngọc Chân : 50cm (cao) x 46cm (rộng) x 29cm (sâu) - Tỉ lệ 1/6
 Lý Hàn Y : 49cm (cao) x 29cm (rộng) x 32cm (sâu) - Tỉ lệ 1/6

Hãng sản xuất:  Lightyear Studio

Chất liệu :  Pu, Polystone

Phát hành:  Q3/2024

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

11.200.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Kích thước : 47cm (cao) x 27cm (rộng) x 25cm (sâu) - Tỉ lệ 1/6

- Hãng sản xuất: OverMatch Studio

- Chất liệu: Pu, Resin

- Phát hành: Q1/2024

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

6.200.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Kích thước : 20cm (cao) x 16cm (rộng) x 14cm (sâu) 

- Hãng sản xuất: Fat Cat Studio

- Chất liệu: PU, Resin

- Phát hành: Q3/2024

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.300.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Kích thước : 73.7cm (cao) x 32.6cm (rộng) x 32.6cm (sâu)  Tỉ lệ 1/3-

- Hãng sản xuất: Prime1 Studio

- Chất liệu: Polystone and other materials

- Phát hành: Q3/2025

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

43.860.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Kích thước : 36cm (cao) x 42cm (rộng) x 27cm (sâu) 

- Hãng sản xuất: Brain Hole Studio

- Chất liệu: PU, Resin

- Phát hành: Q1-2/2024

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

4.500.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Kích thước :

   Bản A : 58cm (cao) x 47cm (rộng) x 50cm (sâu) - 288 bản

   Bản B : 23cm (cao) x 29cm (rộng) x 29cm (sâu) - 488 bản

   Bản C : 21cm (cao) x 22cm (rộng) x 12cm (sâu) 

- Hãng sản xuất: Jimie Palace (Licensed)

- Chất liệu: PU, Resin

- Phát hành: Q2/2024 - 288 bản

*Note: Pre Bản A + B sẽ được tặng bản C

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

2.850.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Kích thước : 53cm (cao) x 47cm (rộng) x 25cm (sâu) 

- Hãng sản xuất: WH Studio

- Chất liệu: PU, Resin

- Phát hành: Q1-2/2024 - 159 bản

*Note: Có led ở mắt và ngọc rồng
--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

4.600.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Kích thước : Tỉ lệ 1/6

- Hãng sản xuất: NOVA Studio

- Phát hành: Q1/2024 -200 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.850.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Kích thước : 50cm (cao) x 39cm (rộng) x 38cm (sâu) - Tỉ lệ 1/7

- Hãng sản xuất: Konoha Studio

- Chất liệu: PU, Resin

- Phát hành: Q2/2024

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

9.700.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Kích thước :

   Bản thường : 32cm (cao) - Tỉ lệ 1/6

   Bản ngồi : 25cm (cao) - Tỉ lệ 1/6

- Hãng sản xuất: Spirit Demon 

- Chất liệu: PU, Resin

- Phát hành: Q2/2024 

*Note: Bản Combo - 248 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.990.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Kích thước : 57cm (cao) x 38cm (rộng) x 25cm (sâu) - Tỉ lệ 1/4

- Hãng sản xuất: STAREXVA

- Chất liệu: PU, Resin

- Phát hành: Q3/2024 - 199 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

13.700.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Kích thước : 25cm (cao) x 25cm (rộng) x 28cm (sâu) - Tỉ lệ 1/6

- Hãng sản xuất: CCB Studio

- Chất liệu: PU, Resin

- Phát hành: Q1/2024 - 188 bản

*Note: Có led, thân thay thế 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.400.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Kích thước : 60cm (cao) x 58cm (rộng) x 52cm (sâu) 

- Hãng sản xuất: Niren Studio

- Chất liệu: PU, Resin, Metal

- Phát hành: Q2/2024 - 388 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

12.750.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Kích thước : 32cm (cao) x 22cm (rộng) x 20cm (sâu) 

- Hãng sản xuất: Brain Hole 

- Chất liệu: PU, Resin

- Phát hành: Q1-2/2024

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.650.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Kích thước : 36cm (cao) x 39cm (rộng) x 24cm (sâu) - Tỉ lệ 1/6

- Hãng sản xuất: 7STARS Studio

- Chất liệu: PU, Resin

- Phát hành: Q1-2/2024 - 300 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.550.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Kích thước : 30cm (cao) x 20cm (rộng) x 16cm (sâu) 

- Hãng sản xuất: Dimodel Studio

- Chất liệu: PU, Resin

- Phát hành: Q1-2/2024 - 268 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.250.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Kích thước : 47cm (cao) x 29cm (rộng) x 31cm (sâu) - Tỉ lệ 1/4

- Hãng sản xuất: Wake Studio

- Chất liệu: PU, Resin, Poly

- Phát hành: Q1-2/2024 - 199 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

12.500.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Kích thước :

  Bản A : 27cm (cao) x 40cm (rộng) x 16cm (sâu) 

  Bản B : 32cm (cao) x 30cm (rộng) x 20cm (sâu) 

  Bản C : 32cm (cao) x 30cm (rộng) x 20cm (sâu) 

- Hãng sản xuất: Tianyi Studio

- Chất liệu: PU, Resin

- Phát hành: Q1-2/2024 - 188 bản

*Note: Bản C có Led

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.290.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Kích thước :

   Bản thường : 35cm (cao) x 23cm (rộng) x 20cm (sâu) 

   Bản EX : 67cm (cao) x 55cm (rộng) x 50cm (sâu) 

- Hãng sản xuất: UNiQUE ART

- Chất liệu: PU, Resin, ABS, ETC, PVC

- Phát hành: Q2-3/2024 - 100 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

6.480.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Kích thước : 36cm (cao) x 40cm (rộng) x 38cm (sâu) 

- Hãng sản xuất: Wink Studio

- Chất liệu: PU, Resin, ABS, ETC, PVC

- Phát hành: T3/2024 - 99 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

7.450.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Kích thước :

  Bản A : 42cm (cao) x 32cm (rộng) x 37cm (sâu) 

  Bản S : 65cm (cao) x 50cm (rộng) x 57cm (sâu) 

- Hãng sản xuất: SS Studio

- Chất liệu: PU, Resin, Polystone

- Phát hành: Q2/2024

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

8.100.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Kích thước :

  *Sasuke :

   Bản thường : 25cm (cao) x 14cm (rộng) x 10cm (sâu) 

   Bản EX : 43cm (cao) x 38cm (rộng) x 36cm (sâu) 

   Bản childhood : 12cm (cao) x 4.5cm (rộng) x 3.5cm (sâu) 

 *Naruto :

   Bản thường : 23cm (cao) x 16cm (rộng) x 11cm (sâu) 

   Bản EX : 45cm (cao) x 30cm (rộng) x 21cm (sâu) 

   Bản childhood : 12cm (cao) x 5cm (rộng) x 3.5cm (sâu) 

- Hãng sản xuất: SNBR Studio

- Chất liệu: PU, Resin

- Phát hành: Q2/2024

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

700.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Kích thước : 41cm (cao) x 54cm (rộng) x 25cm (sâu) 

- Hãng sản xuất: Chikara Studio

- Chất liệu: PU, Resin, Abs

- Phát hành: Q3,4/2024 - 188 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

9.790.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Kích thước : Tỉ lệ 1/4 

- Hãng sản xuất: MR.Z x DING TOYS

- Phát hành: Q1-2/2024

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

1.500.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Kích thước : 63cm (cao) x 66cm (rộng) x 48cm (sâu) 

- Hãng sản xuất: OPM Studio

- Chất liệu: PU, Resin

- Phát hành: 

* Tặng kèm Momo
* Hàng về trong vòng 2-3 tuần
* FREESHIP nội thành HN (ngoại thành 30%) - 50% HCM (ngoại thành 30%)
--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

16.000.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Kích thước : 50cm (cao) x 28cm (rộng) x 25cm (sâu) - Tỉ lệ 1/4

- Hãng sản xuất: LC Studio

- Phát hành: Q1-2/2024 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

11.900.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Kích thước : 39.5cm (cao) x 21cm (rộng) x 22cm (sâu) 

- Hãng sản xuất: Jiemo Studio

- Chất liệu: PU, Resin, Abs

- Phát hành: Q2/2024 - 288 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

5.600.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước :

 Bản A: 34cm (cao) x 28cm (rộng) x 24cm (sâu) - Cọc trước: 2.200k

 Bản S: 52cm (cao) x 39cm (rộng) x 42cm (sâu) - Cọc trước: 5.900k

 Bản S+: 76cm (cao) x 56cm (rộng) x 60cm (sâu) - Cọc trước: 9.400k

Hãng sản xuất: Last Sleep Studio

Phát hành: Q3/2023 

*Note: Bản S base to, bản A base nhỏ. Vũ khí kim loại ( riêng bản A có thêm đầu thay thế)

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

24.300.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước : 
 Bản S-: 57cm (cao) x 53cm (rộng) x 40cm (sâu)
 Bản S: 82cm (cao) x 57cm (rộng) x 53cm (sâu)

Hãng sản xuất: Last Sleep Studio

Phát hành: Q3-4/2023

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

12.000.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước : 

  52cm (cao) x 25cm (rộng) x 27cm (sâu) - Tỷ lệ 1/4

  35cm (cao) x 19cm (rộng) x 17cm (sâu) - Tỷ lệ 1/6

Hãng sản xuất: Last Sleep Studio

Phát hành: Q3-4/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

11.500.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước :

  Bản S (-) : 50cm (cao) x 36cm (rộng) x 34cm (sâu)

  Bản S (+): 72cm (cao) x 52cm (rộng) x 48cm (sâu)

Hãng sản xuất: Last Sleep Studio 

Phát hành: Q4/2023 - Q1/2024

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

10.900.000đ