HÀNG MỚI CẬP NHẬT

Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
8.000.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
5.800.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.990.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
2.000.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
14.700.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
4.350.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
750.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
4.400.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
1.280.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.800.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
8.000.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.990.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
5.100.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.300.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
6.700.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
8.400.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
5.300.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
1.500.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
4.190.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
690.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
2.650.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.850.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
13.500.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
6.300.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
4.200.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.100.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.250.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
22.900.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
4.000.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/1: [H]85.5cm x [W]41.2cm x [D]37.5cm
 
Chất liệu: Pu, Polystone

Hãng sản xuất:  Panda Studio

Phát hành: Q4/2023 - Q1/2024 - 88 bản

* Note: Rìu chiến Leviathan (bề mặt rìu là hiệu ứng sơn huỳnh quang có thêm bột quặng, không phải hiệu ứng đèn LED) + đế đá đóng băng (có cả hiệu ứng đèn LED)

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

8.000.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]28cm x [W]29cm x [D]27cm

Hãng sản xuất: Yav May Studio

Phát hành: Q1/2024 - 210 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

5.800.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]25cm x [W]23cm x [D]26cm
 
Chất liệu: Pu

Hãng sản xuất: HIKARI Studio

Phát hành: Q4/2023 

* Note: Tặng cờ cướp biển

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.990.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6 : [H]41cm x [W]26cm x [D]24cm
 
Tỉ lệ WCF : [H]18cm x [W]10.5cm x [D]11.5cm

Hãng sản xuất: SEA Studio

Phát hành: Q4/2023 - 188 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

2.000.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/4 [H]52cm x [W]32cm x [D]39cm

Hãng sản xuất: Third Eye Studio

Phát hành: Q4/2023 - 188 bản

- Note: Tặng kèm Fig nhỏ
--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

14.700.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/7: [H]24cm x [W]13cm x [D]24cm

Hãng sản xuất: HIKARI Studio

Phát hành: Q4/2023 - 288 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

4.350.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/100: Cao ~23cm

Hãng sản xuất:  Iron Toys

Chất liệu: Metal, POM, ABS, LED

Phát hành: T9/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

750.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]45cm x [W]20cm x [D]20cm

Hãng sản xuất: AJ studio

Phát hành: Q4/2023 - 188 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

4.400.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]10cm x [W]6cm x [D]6.5cm

Hãng sản xuất: TAT Studio

Phát hành: Q4/2023 - 188 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

1.280.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]65cm x [W]47cm x [D]46cm

Hãng sản xuất: Sword & Wing Studio

Phát hành: Q1/2024 - 158 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

20.900.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]31cm x [W]14cm x [D]20cm

Hãng sản xuất: DKS Studio 

Phát hành: Q4/2023 - 199 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.800.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/4: [H]40cm x [W]31cm x [D]26cm

Hãng sản xuất: Blood Night Studio

Phát hành: Q4/2023 - 188 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

8.000.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6: [H]33cm x [W]21cm x [D]20cm

Hãng sản xuất: Ferrari Studio

Phát hành: Q4/2023 - 188 bản

 
--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.990.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6: 15cm (cao)

Hãng sản xuất: Dodomo Studio

Phát hành: Q1/2024

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

5.100.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]25cm x [W]37cm x [D]19cm

Hãng sản xuất: Brain Hole Studio

Phát hành: Q4/2023

Note: Có head thay thế

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.300.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6: [H]38cm x [W]25cm x [D]35cm

Hãng sản xuất: Wear A Design

Phát hành: Q4/2023 - 188 bản

 
--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

6.700.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]56cm x [W]45cm x [D]40cm

Hãng sản xuất: Ten Years of Endurance

Phát hành: Q4/2023

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

8.400.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6: [H]37cm x [W]20.7cm x [D]20.3cm
 
Tỉ lệ 1/4: [H]51cm x [W]30.3cm x [D]28.9cm

Hãng sản xuất: Hunter Fan Studio

Phát hành: Q4/2023 - 200 bản

*Note: Bản EX có head thay thế

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

5.300.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: Cao 34cm

Hãng sản xuất: Mo Huan Yuan Studio

Phát hành: Q1/2024 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

1.500.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Version A,B: [H]30cm x [W]25cm x [D]15cm
 
Version C (Luffy Nika): [H]30cm x [W]25cm x [D]20cm

Hãng sản xuất: Cheng Studio x Little Prince Studio

Phát hành: Q4/2023 - 388 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.990.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Cao 20,3cm, 60 khớp cử động
 
- Khung kim loại, khớp cực chắc chắn
 
- nhiều LED: Mắt, Ion Blaster, Mắt chiến đấu
 
- Chất liệu: Die-cast kim loại, PVC, ABS, POM

Hãng sản xuất: ThreeZero

Phát hành: Q4/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

4.190.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: 16cm (cao)

Hãng sản xuất: Yolo Park

Phát hành: T5-T6/2023

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

690.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: Cao ~21cm
 
ABS, PVC

Phát hành: Q3/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

2.650.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Bản thường: [H]26cm x [W]22cm x [D]26cm
 
Bản Deluxe: [H]35cm x [W]32cm x [D]30cm

Hãng sản xuất: Weibai Studio

Chất liệu: Resin, PU, Led

Phát hành: Q4/2023

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.850.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]60cm x [W]57cm x [D]50cm

Hãng sản xuất: Niren Studio

Note: có tay thay thế, có led

Phát hành: Q1/2024 - 288 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

13.500.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6: [H]35cm x [W]25vm x [D]24cm

Hãng sản xuất: Showtime Studio

Phát hành: Q1/2024 - 120 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

6.300.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6: [H]16cm x [W]20cm x [D]37cm

Hãng sản xuất: Meme Studio

Phát hành: Q1/2024 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

4.200.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6: [H]38.6cm x [W]25.8cm x [D]21.3cm
 
Tỉ lệ 1/4: [H]58cm x [W]38.7cm x [D]32cm

Hãng sản xuất: CR Studio

Chất liệu: Resin, pu, Polystone

Phát hành: Q4/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.100.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6: [H]38cm x [W]22cm x [D]20cm 
 
Tỉ lệ 1/4: [H]58cm x [W]33cm x [D]30cm 

Hãng sản xuất: CW Studio 

Chất liệu: Resin, Pu

Phát hành: T10/2023 - 168 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.250.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6: [H]45cm x [W]80cm x [D]66cm

Hãng sản xuất: Ark Studio

Chất liệu: Resin, Pu

Phát hành: Q4/2023 - 200 bản

Note: Base có thể chia làm 2. Kích thước Base sau khia chia dài 40cm

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

22.900.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]20cm x [W]26cm x [D]26cm

Hãng sản xuất: BT Studio

Phát hành: Q4/2023 - 388 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

4.000.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Bản thường: [H]64cm x [W]30cm x [D]37cm
 
Bản Deluxe: [H]68cm x [W]57cm x [D]47cm

Hãng sản xuất: Sparkkey Studio x Innate Art 

Chất liệu: Polystone, PU

Phát hành: Q4/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

19.000.000đ