HÀNG MỚI CẬP NHẬT

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
2.550.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
2.760.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
2.200.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
4.150.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
7.400.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
11.900.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
4.100.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
4.150.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
2.100.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.700.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.150.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
12.300.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
17.900.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.800.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
1.990.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
6.500.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.400.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
2.650.000đ
Liên hệ
Xem nhanh
13.500.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
2.990.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.300.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
2.840.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.700.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
5.500.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
5.900.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
1.750.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
6.500.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
6.600.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
10.900.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: 25cm (cao)

Hãng sản xuất: C2 Studio

Bản Deluxe: Thêm Snake Salome + Sanji hóa đá

Phát hành: Q4/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

2.550.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]16cm x [W]18cm x [D]11cm 

Hãng sản xuất: IN Studio x IU Studio

Chất liệu: Resin, Pu

Phát hành: T10/2023 - 388 bản

 
--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

2.760.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: 

S-: 54 cm (cao), 37 cm (rộng), 35 cm (sâu)

S+: 73 cm (cao), 50 cm (rộng), 48 cm (sâu)

Hãng sản xuất: Dayu Studio

Phát hành: Đã phát hành

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

Liên hệ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: 16cm (Cao)
 
Hãng sản xuất: Lighting Studio

Phát hành: Đã phát hành

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

2.200.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]31cm x [W]30cm x [D]28cm

Hãng sản xuất: CR Studio

Chất liệu: Resin, Pu

Phát hành: Q4/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

4.150.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]47cm x [W]33cm x [D]48cm

Hãng sản xuất: Reset Studio

Chất liệu: Polystone, Resin

Phát hành: Q4/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

7.400.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]50cm x [W]62cm x [D]65cm 

Hãng sản xuất: LB Studios

Chất liệu: Resin, Pu, LED

Phát hành: Q4/2023 - 288 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

11.900.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]29cm x [W]19cm x [D]32.5cm

Hãng sản xuất: Lost Boy Studio

Chất liệu: Polystone, Resin

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

4.100.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: 21cm (cao) x 38cm  (rộng) x 20cm (sâu)
 
Chất liệu: Polystone, Pu

Hãng sản xuất: Sun Studio

Phát hành: Q4/2023 - Q1/2024 - 388 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

4.150.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: 16cm (Cao)
 
Chất liệu: Resin, Pu

Hãng sản xuất: Lightning mode play

Phát hành: Q4/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

2.100.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6: [H]25cm x [W]21cm x [D]21cm

Hãng sản xuất: LazyDog Studio

Phát hành: Q1/2024

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.700.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]27cm x [W]18cm x [D]15cm

Hãng sản xuất: Bright Studio

Phát hành: Q4/2023 

*Note: Tặng kèm tranh

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.150.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6: [H]46cm x [W]40cm x [D]36cm
 
Tỉ lệ 1/4: [H]66cm x [W]58cm x [D]52cm

Hãng sản xuất: Lx Studio

 Note: Có led, 2 head thay thế và một số fig phụ kiện

Phát hành: Q1/2024 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

12.300.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/4: [H]55cm x [W]44cm x [D]48cm

Hãng sản xuất: Toei Animation

Phát hành: Q4/2023 - 288 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

17.900.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]28cm x [W]17cm x [D]28cm

Hãng sản xuất: Cousin Brothers

Phát hành: Q4/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.800.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]24cm x [W]20cm x [D]11cm

Hãng sản xuất: Plan Zero Studio

Phát hành: Q4/2023

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

1.990.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]65cm x [W]47cm x [D]45cm

Hãng sản xuất: Toei Animation

Phát hành: Q4/2023 - 100 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

18.500.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]40cm x [W]34cm x [D]24cm

Hãng sản xuất: ATT Studio

Phát hành: Q1/2024

 
--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

6.500.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]27cm x [W]19cm x [D]19cm

Hãng sản xuất: Cousin Brothers

Phát hành: Q4/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.400.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: 25cm (cao)

Hãng sản xuất: NY Studio

Phát hành: Q4/2023 - 288 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

2.650.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước:  60 cm (cao), 48 cm (rộng), 36 cm (sâu) 

Hãng sản xuất:  Zzdd Studio

Phát hành: Đã phát hành

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

13.500.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6: [H]30cm x [W]30cm x [D]24cm
 
Tỉ lệ 1/4: [H]46cm x [W]46cm x [D]36cm

Hãng sản xuất: LX Studio

Phát hành: Q4/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

2.990.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]27cm x [W]19cm x [D]17cm

Hãng sản xuất: Waste Land 

Note: Có 3 phiên bản có thể lựa chọn (A) vàng; (B) đỏ; (C) Time Skip có 2 head

Phát hành: Q4/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.300.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]20cm x [W]22cm x [D]26cm

Hãng sản xuất: Warrior Studio

Note: 2 Head thay thế, kiếm kim loại

Phát hành: Q1/2024 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

2.840.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]40cm x [W]30cm x [D]36cm

Hãng sản xuất: MX Studio x Density Studio

Phát hành: Q3/2023 - 168 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

6.100.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ Pop: [H]32cm x [W]24cm x [D]27.5cm

Hãng sản xuất: BSB x C4 Studio

Phát hành: Q4/2023 - 388 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.700.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ POP: 38cm (cao)

Hãng sản xuất: Cai Studio 

Phát hành: Q4/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

5.500.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]43cm x [W]45cm x [D]50cm

Hãng sản xuất: Neijuan Studio

Phát hành: Q4/2023

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

5.900.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]16.5cm x [W]15cm x [D]11cm

Hãng sản xuất: Brain Hole Studio 

Note: Có thể chọn 1 trong 2 phiên bảo áo khoác hoặc hình xăm

Phát hành: Q4/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

1.750.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6: [H]42cm x [W]36cm x [D]30cm

Hãng sản xuất: HS Studio

Phát hành: Q4/2023 - 188 bản

 
--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

6.500.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ Pop Max: [H]41cm x [W]35cm x [D]34cm

Hãng sản xuất: JacksDo Studio

Phát hành: Q4/2023 - 388 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

6.600.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước :

  Bản S (-) : 50cm (cao) x 36cm (rộng) x 34cm (sâu)

  Bản S (+): 72cm (cao) x 52cm (rộng) x 48cm (sâu)

Hãng sản xuất: Last Sleep Studio 

Phát hành: Q4/2023 - Q1/2024

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

10.900.000đ