HÀNG MỚI CẬP NHẬT

Xem nhanh
3.850.000 đ
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Xem nhanh
3.100.000 đ
Xem nhanh
2.350.000 đ
Xem nhanh
9.300.000 đ
Xem nhanh
Liên hệ
Xem nhanh
Xem nhanh
3.200.000 đ
Xem nhanh
47.980.000 đ
Xem nhanh
10.800.000 đ
Xem nhanh
2.700.000 đ
Xem nhanh
14.500.000 đ
Xem nhanh
8.000.000 đ
Xem nhanh
7.100.000 đ
Xem nhanh
2.740.000 đ
Xem nhanh
9.300.000 đ
Xem nhanh
3.880.000 đ
Xem nhanh
6.000.000 đ
Xem nhanh
10.100.000 đ
Xem nhanh
9.980.000 đ
Xem nhanh
13.000.000 đ

Chất liệu : Nhựa ABS & PVC
Chiều cao : 50cm
- Hàng order về sau 7-9 ngày 

3.850.000 đ

Ling Yu Studio - Okkotsu Yuta with Cursed Rika

💥Phát hành giới hạn 238 bản

Thông tin sản phẩm:

Tỷ lệ: 1/6

Kích thước:(H)28cm, (W)28cm, (L)27cm 

Hãng phát hành: Ling Yu Studio

Vật liệu: Resin, Polyurethane.

Phát hành: Q4/2022-Q1-2023

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

8.400.000 đ

Black Studio - Big Mom Pirates: Charlotte Oven & Streusen

💥Phát hành giới hạn 150 bản

Thông tin sản phẩm:

Giá: - Oven: 4700k

       - Streusen: 3900k
       - Base bánh kem: 4700k

Kích thước: - Oven: 34.5cm

                   - Streusen: 16cm
                   - Base bánh kem: 25cm

Hãng phát hành: Black Studio

Vật liệu: Đang cập nhập

Phát hành: Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

Yang Studio & XS Studio - One Piece WCF - Edward Newgate

💥 Phát hành giới hạn 298 bản

💥 World Collectionable Figure

Thông tin sản phẩm:

Kích thước: 21cm

Hãng phát hành: Yang Studio & XS Studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q4/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.200.000 đ

Magic Book studio - Zoro One Piece Custom Statue

💥Phát hành giới hạn 208 bản

Thông tin sản phẩm:

Có 2 đầu để thay thế 
Màu sắc: Green, Black

Tỷ lệ: 1/6

Kích thước: 45cm

Hãng phát hành: Macgic Book Studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

7.200.000 đ

Black Studio - Marine Vice Admiral: Sengoku & Tsuru

💥Phát hành giới hạn 150 bản

Thông tin sản phẩm:

Kích thước:

*Sengoku: 27cm

*Tsuru: 24cm

Hãng phát hành: Black Studio

Vật liệu: Resin

Phát hành: Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

4.600.000 đ

Thông tin sản phẩm:
Tỷ lệ: 1/4 và 1/6

Kích thước: 

 Size 1/6: 33cm x24.8cm x24cm
 Size 1/4: 48.1cm x36.2cm x35.1cm

Hãng phát hành: Hunter Fan Studio

Vật liệu: Resin, PU

Note:

Phát hành: 188/88 bản - Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

IKEA Studio - Doflamingo

💥Phát hành giới hạn 238 bản thường và 38 bản Ex

Thông tin sản phẩm:
Tỷ lệ: 1/6

Bản Ex có LED

Kích thước: 58cm x54cm x43cm

Hãng phát hành: IKEA Studio

Vật liệu: đang cập nhập

Phát hành: Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

XS & Yang Studio - Big Mom

💥Phát hành giới hạn 296 bản

Thông tin sản phẩm:

Kích thước: Cao ~21cm

Hãng phát hành: XS & Yang Studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q3-4/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.100.000 đ

TH Studio - Sanji Vô Ảnh Cước 

Thông tin sản phẩm:

Hãng phát hành: League Studio

 Giá PRE: 2350k
 kích thước :  12cm x12cm x12cm 
Note: Chọn 1 trong 2 màu (đục/trong)

Phát hành:388 bản - T7 T8/2022 

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

2.350.000 đ

YOYO Studio - Okkotsu Yuta with Cursed Rika

💥Phát hành giới hạn 223 bản

Thông tin sản phẩm:
Tỷ lệ: 1/6

Kích thước: 46cm (L) x 36cm (W) x 48cm (H)

Hãng phát hành: YOYO Studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q4/2022 - Q1/2023

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

9.300.000 đ

Diamond Studio - Marco & ACE  

💥Phát hành giới hạn 200 bản

Thông tin sản phẩm:

Kích thước:

- ACE: 38cm 15cm 14cm 

- Macro: 37cm 24.5cm 15.3

Hãng phát hành: Diamond Studio

Vật liệu: Đang cập nhập

Phát hành: Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

Deyin Studio - " bộ 3 Goku - Luffy - Naruto "

Thông tin sản phẩm

Kích thước:

Size WCF: 3850k
Size SD: 4880k

Hãng phát hành: Deyin Studio

Phát hành: 200 bản/size, Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

0 đ

Tianyi Studio- Portgas D. Ace

Thông tin sản phẩm:

Kích thước:26.5cm x15cm x13.5cm

Giá PRE: 3200k
Cọc trước: 1200k

Hãng phát hành: Tianyi Studio         

Phát hành:199 bản - Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

3.200.000 đ

JacksDo Studios - POP MAX Scale Monkey D. Luffy 2.0 Ver. Scene Base ONLY - ONE PIECE Resin Statue 

💥Phát hành giới hạn 500 bản

Thông tin sản phẩm:

Verson A: H60 * L55 * D47cm
Verson B: H46 * L54 * D47cm

Hãng phát hành: JacksDo Studios

Vật liệu: Resin

Phát hành: Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

LAST SLEEP Studio - One Piece Roronoa Zoro

💥Phát hành giới hạn 188 bản

Thông tin sản phẩm:

Kích thước 95cm(H) x 90cm(W) x 72cm(D)

Hãng phát hành: LAST SLEEP Studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q3-4/2021

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

47.980.000 đ

Phoenix Studio - râu trắng 

Thông tin sản phẩm

 Giá PRE: 10800k
 Cọc trước: 3800k

Kích thước:56cm 65cm 38cm (1/6)

Hãng phát hành:Phoenix Studio

Phát hành:288 bản, Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

10.800.000 đ

Evil Studio-Đô đốc Akainu

Thông tin sản phẩm

Giá PRE: 2700k
Cọc trước: 1500k
 

Kích thước:18cm (tặng trái cây)

Hãng phát hành:Evil Studio

Phát hành: 299 bản, Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

2.700.000 đ

Jiumei Studio -Ace & Râu trắng 

 Thông tin sản phẩm

Giá PRE: 14500k
Cọc trước: 5500k

Kích thước:68cm 48cm 35cm (1/6)

Hãng phát hành:Jiumei Studio

Phát hành:Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

 

14.500.000 đ

WHO/S Studio - Corazon protect Law

 Thông tin sản phẩm

Giá pre: 8000k
Cọc trước: 4000k

Kích thước:     43cm x30cm x38cm 

Hãng phát hành:WHO/S Studio 

Phát hành:200 bản - Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

 

8.000.000 đ

Atlas Studio - Shichibukai Series Crocodile

💥188 units (Black Suit Version), 30 units (Orange Suit Version)

Thông tin sản phẩm:
Có 2 phiên bản Black Suit Version & Orange Suit Version 

Kích thước: 28cm (L) x 28cm (W) x 26cm (H)

Hãng phát hành: Atlas Studio

Vật liệu: Resin, PU Resin

Phát hành: Q3-4/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

7.100.000 đ

G5 Studio - Luffy Tank Man   

Thông tin sản phẩm

Giá PRE: 1940k (sale đầu năm)
Giá PRE: 2740k
Cọc trước: 840k

Kích thước:22cm (luffy 14cm)

Hãng phát hành:G5 Studio

Phát hành:T11/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

2.740.000 đ

Stand Studio - Crocus & Doringo

Thông tin sản phẩm:

Kích thước: 

~ Crocus: 27cm x11cm x14cm
~ Doringo: 23cm x12cm x11cm

Hãng phát hành: Stand Studio 

Phát hành: 88 bản - Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
#toyz #StandStudio 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

9.300.000 đ

BT Studio - Admiral Marine Akainu

💥Phát hành giới hạn 299 bản

Thông tin sản phẩm:

Kích thước: Cao ~ 30cm

Hãng phát hành: BT Studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.880.000 đ

HB Studio - Vinsmoke Sanji 

Thông tin sản phẩm:

Kích thước: 40cm 26cm 30cm

Giá PRE: 6000k
Cọc trước: 2500k

Hãng phát hành: HB Studio

Phát hành: 230 bản - Q1/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

6.000.000 đ

TINY Studio - Roronoa Zoro Resin Statue

💥Phát hành giới hạn 99 bản

Thông tin sản phẩm:

Kích thước: H:62cm W:40cm D:32cm

Hãng phát hành: TINY Studio

Vật liệu: Resin+ PU.

Phát hành: Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

10.100.000 đ

 Datang Studio  - Zoro 8 tay  

Thông tin sản phẩm:

Giá PRE: 9980k
Cọc trước: 4480k

Kích thước : 57cm 52cm 32cm (1/6)

Hãng phát hành: Datang Studio

Vật liệu: 

Phát hành: Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
#toyz #TINYStudio
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

9.980.000 đ

LX Studio - Roronoa Zoro

💥Phát hành giới hạn 318 bản

Thông tin sản phẩm:

Kích thước: 62cm x 46cm x46cm

Sp có led, có đầu thay thế 

Hãng phát hành: LX Studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

13.000.000 đ