HÀNG MỚI CẬP NHẬT

Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.100.000 đ
Liên hệ
Xem nhanh
20.680.000 đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.200.000 đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Xem nhanh
47.980.000 đ
Liên hệ
Xem nhanh
10.800.000 đ
Liên hệ
Xem nhanh
8.000.000 đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
7.100.000 đ
Liên hệ
Xem nhanh
2.740.000 đ
Liên hệ
Xem nhanh
3.200.000 đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.880.000 đ
Liên hệ
Xem nhanh
6.000.000 đ
Liên hệ
Xem nhanh
4.950.000 đ
Liên hệ
Xem nhanh
10.100.000 đ
Liên hệ
Xem nhanh
9.980.000 đ
Liên hệ
Xem nhanh
19.300.000 đ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
32.500.000 đ
Liên hệ
Xem nhanh
38.500.000 đ
Liên hệ
Xem nhanh
38.000.000 đ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
24.500.000 đ
Liên hệ
Xem nhanh
3.600.000 đ
Liên hệ
Xem nhanh
9.550.000 đ

Yang Studio & XS Studio - One Piece WCF - Edward Newgate

💥 Phát hành giới hạn 298 bản

💥 World Collectionable Figure

Thông tin sản phẩm:

Kích thước: 21cm

Hãng phát hành: Yang Studio & XS Studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q4/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.200.000 đ

Magic Book studio - Zoro One Piece Custom Statue

💥Phát hành giới hạn 208 bản

Thông tin sản phẩm:

Có 2 đầu để thay thế 
Màu sắc: Green, Black

Tỷ lệ: 1/6

Kích thước: 45cm

Hãng phát hành: Macgic Book Studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

7.200.000 đ

Thông tin sản phẩm:
Tỷ lệ: 1/4 và 1/6

Kích thước: 

 Size 1/6: 33cm x24.8cm x24cm
 Size 1/4: 48.1cm x36.2cm x35.1cm

Hãng phát hành: Hunter Fan Studio

Vật liệu: Resin, PU

Note:

Phát hành: 188/88 bản - Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

IKEA Studio - Doflamingo

💥Phát hành giới hạn 238 bản thường và 38 bản Ex

Thông tin sản phẩm:
Tỷ lệ: 1/6

Bản Ex có LED

Kích thước: 58cm x54cm x43cm

Hãng phát hành: IKEA Studio

Vật liệu: đang cập nhập

Phát hành: Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

XS & Yang Studio - Big Mom

💥Phát hành giới hạn 296 bản

Thông tin sản phẩm:

Kích thước: Cao ~21cm

Hãng phát hành: XS & Yang Studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q3-4/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.100.000 đ

 Jimei Palace - Đô đốc Akainu 2.0 

Thông tin sản phẩm:

Hãng phát hành:  Jimei Palace

Vật liệu: 

kích thước : 53cm 41cm 34cm

Phát hành: 499 bản, Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

20.680.000 đ

Diamond Studio - Marco & ACE  

💥Phát hành giới hạn 200 bản

Thông tin sản phẩm:

Kích thước:

- ACE: 38cm 15cm 14cm 

- Macro: 37cm 24.5cm 15.3

Hãng phát hành: Diamond Studio

Vật liệu: Đang cập nhập

Phát hành: Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

Tianyi Studio- Portgas D. Ace

Thông tin sản phẩm:

Kích thước:26.5cm x15cm x13.5cm

Giá PRE: 3200k
Cọc trước: 1200k

Hãng phát hành: Tianyi Studio         

Phát hành:199 bản - Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

3.200.000 đ

JacksDo Studios - POP MAX Scale Monkey D. Luffy 2.0 Ver. Scene Base ONLY - ONE PIECE Resin Statue 

💥Phát hành giới hạn 500 bản

Thông tin sản phẩm:

Verson A: H60 * L55 * D47cm
Verson B: H46 * L54 * D47cm

Hãng phát hành: JacksDo Studios

Vật liệu: Resin

Phát hành: Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

LAST SLEEP Studio - One Piece Roronoa Zoro

💥Phát hành giới hạn 188 bản

Thông tin sản phẩm:

Kích thước 95cm(H) x 90cm(W) x 72cm(D)

Hãng phát hành: LAST SLEEP Studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q3-4/2021

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

47.980.000 đ

Phoenix Studio - râu trắng 

Thông tin sản phẩm

 Giá PRE: 10800k
 Cọc trước: 3800k

Kích thước:56cm 65cm 38cm (1/6)

Hãng phát hành:Phoenix Studio

Phát hành:288 bản, Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

10.800.000 đ

 Thông tin sản phẩm

Hãng phát hành: WHO/S Studio 

Kích thước: 43cm x30cm x38cm 

Phát hành: 200 bản - Q2/2022

#toyz 

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

 

 

8.000.000 đ

Atlas Studio - Shichibukai Series Crocodile

💥188 units (Black Suit Version), 30 units (Orange Suit Version)

Thông tin sản phẩm:
Có 2 phiên bản Black Suit Version & Orange Suit Version 

Kích thước: 28cm (L) x 28cm (W) x 26cm (H)

Hãng phát hành: Atlas Studio

Vật liệu: Resin, PU Resin

Phát hành: Q3-4/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

7.100.000 đ

G5 Studio - Luffy Tank Man   

Thông tin sản phẩm

Giá PRE: 1940k (sale đầu năm)
Giá PRE: 2740k
Cọc trước: 840k

Kích thước:22cm (luffy 14cm)

Hãng phát hành:G5 Studio

Phát hành:T11/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

2.740.000 đ

 Warhead Studio -Zoro vs Pica 

Thông tin sản phẩm

Giá pre: 3200k
Cọc trước: 1500k

Kích thước:28cm x23cm x18cm - Denden: 5cm

Hãng phát hành: Warhead Studio

Phát hành:T6/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

3.200.000 đ

BT Studio - Admiral Marine Akainu

💥Phát hành giới hạn 299 bản

Thông tin sản phẩm:

Kích thước: Cao ~ 30cm

Hãng phát hành: BT Studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.880.000 đ

HB Studio - Vinsmoke Sanji 

Thông tin sản phẩm:

Kích thước: 40cm 26cm 30cm

Giá PRE: 6000k
Cọc trước: 2500k

Hãng phát hành: HB Studio

Phát hành: 230 bản - Q1/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

6.000.000 đ

G5 Studio - Gecko Moria 

Thông tin sản phẩm:

Kích thước: 29cm x15cm 

Giá PRE: 4980k
Cọc trước: 2500k

Hãng phát hành: G5 Studio

Phát hành: T10/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

4.950.000 đ

TINY Studio - Roronoa Zoro Resin Statue

💥Phát hành giới hạn 99 bản

Thông tin sản phẩm:

Kích thước: H:62cm W:40cm D:32cm

Hãng phát hành: TINY Studio

Vật liệu: Resin+ PU.

Phát hành: Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

10.100.000 đ

 Datang Studio  - Zoro 8 tay  

Thông tin sản phẩm:

Giá PRE: 9980k
Cọc trước: 4480k

Kích thước : 57cm 52cm 32cm (1/6)

Hãng phát hành: Datang Studio

Vật liệu: 

Phát hành: Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
#toyz #TINYStudio
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

9.980.000 đ

LX Studio - Roronoa Zoro

💥Phát hành giới hạn 318 bản

Thông tin sản phẩm:

Kích thước: 62cm x 46cm x46cm

Sp có led, có đầu thay thế 

Hãng phát hành: LX Studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

19.300.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước:  H60cm x W57cm x D46cm

Hãng sản xuất:  Jimei Palace

Chất liệu: Resin+ABS+PY

Phát hành: Đã phát hành

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước:  H50cm x W47.5cm x D29cm

Hãng sản xuất:  Jimei Palce

Chất liệu: Resin+ABS+PU

Phát hành: Đã phát hành

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ: 1/6 Kích thước:  H60cm x W46cm x D38cm

Hãng sản xuất:  Jimei Palace

Chất liệu: Resin

Phát hành: Đã phát hành

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước:  H60cm x W46cm x D38cm

Hãng sản xuất:  Jimei Palace

Chất liệu: Resin

Phát hành: Đã phát hành

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỷ lệ 1/1 | Cao ~174cm

Chất liệu: Resin + Polystone

Đã phát hành

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

32.500.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỷ lệ 1/1 | Cao ~180cm

Chất liệu: Resin + Polystone

Đã phát hành

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

38.500.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỷ lệ 1/1

Chất liệu: Resin + Polystone

Đã phát hành

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

38.000.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6 Kích thước:  H 65cm x w 61.5cm x D 59cm

Hãng sản xuất:  Jimei Palace

Chất liệu: Resin, PU, ABS

Phát hành: Đã phát hành

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

Thông tin sản phẩm: 

Hãng sản xuất: Soul Wing Studio

Cọc trước: 12.500k

Kích thước: 65cm x52cm x48cm 

Phát hành: Q4/2022 - 266 bản

--------------------------------- 
#toyz #soulwingstudio
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

24.500.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Hãng sản xuất: BT Studio

Cọc trước: 1500k

Kích thước: 27m x23cm x24cm

Phát hành: Q4/2022

--------------------------------- 
#toyz #btstudio
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.600.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Hãng sản xuất: TH Studio

Cọc trước: 4500k

Kích thước: 45cm x41cm x38cm - 100 bản

Phát hành: Q4/2022

--------------------------------- 
#toyz #thstudio
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

9.550.000 đ