HÀNG MỚI CẬP NHẬT

Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.100.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.200.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
10.250.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
12.100.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.350.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.700.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
2.650.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
11.000.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
16.900.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.800.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
4.000.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
2.650.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
1.900.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.060.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
6.200.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
9.450.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
29.800.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
2.950.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
7.400.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
8.150.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
11.000.000đ
Liên hệ
Xem nhanh
4.700.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.900.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
23.100.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.100.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
6.500.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.350.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
5.200.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]27cm x [W]23cm x [D]20cm

Hãng sản xuất: Ten Years of Perseverance

Phát hành: Q4/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.100.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Bản Gem | Kích thước : [H]23cm x [W]22cm x [D]17.8cm
 
- Bản 1/6 | Kích thước : [H]31cm x [W]30cm x [D]23.8cm

Hãng sản xuất: Evil Studio

Phát hành: Q3/2023

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.200.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/4: [H]57cm x [W]44cm x [D]34cm

Hãng sản xuất: GPS Studio

Chất liệu: Polystone, Resin

Phát hành: T11/2023

 
--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

10.250.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Bản thường:

Kích thước: [H]52cm x [W]42.5cm x [D]50cm

- Bản (A): Tượng chính + Bản ngồi thiền

- Bản (B): Tượng chính + Bản rơi xuống biển

- Bản (C): Tượng chính + Bản rơi xuống biển + Bản ngồi thiền

Hãng sản xuất: Ventus Studio

Phát hành: Q1/2024 - 288 bản

Note: Có Led, 2 tay phải, 4 tay trái, 1 cặp chân thay thế

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

12.100.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]40cm x [W]24cm x [D]25cm

Hãng sản xuất: Iron Curtain Studio

Phát hành: Q4/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.350.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/7: [H]52.7cm x [W]47.6cm x [D]41.5cm

Hãng sản xuất: Duaiman Studio x X1ART Studio

Note: 2 đầu thay thế

Phát hành: Q1/2024

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

17.500.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6: [H]89cm x [W]66cm x [D]62cm

Hãng sản xuất: Pickstars

Chất liệu: Resin, pu, abs, led

Phát hành: Q2/2024 - 100 bản

 
--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

37.000.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]61cm x [W]51.2cm x [D]48cm

Hãng sản xuất: HEX Collectibles

Phát hành: Q4/2024 - 600 bản

 
--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

19.500.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Hinata 1/6: [H]35cm x [W]16cm x [D]17cm
 
- Hinata 1/4: [H]53cm x [W]24cm x [D]25cm
 
- Sakura 1/6: [H]55cm x [W]26cm x [D]28cm
 
- Sakura 1/4: [H]65cm x [W]50cm x [D]41cm

Hãng sản xuất: Surge Studio

Phát hành: Q4/2023 - Q1/2024 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.700.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]39cm x [W]21cm x [D]19cm 

Hãng sản xuất: Ten Years of Endurance 

Phát hành: Q4/2023

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

2.650.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]57cm x [W]52cm x [D]46cm

Hãng sản xuất: QBL Studio

Phát hành: Q4/2023 - 300 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

11.000.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/7: [H]72cm x [W]55cm x [D]54cm

Hãng sản xuất: RanDian Studio

Phát hành: Q4/2023 - 188 bản 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

16.900.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6: [H]40cm x [W]23cm x [D]21cm
 
Tỉ lệ 1/4: [H]60cm x [W]35cm x [D]32cm
 
Tỉ lệ 1/2: [H]105cm x [W]58cm x [D]53cm

Hãng sản xuất: Ditaishe Studio

Phát hành: Q4/2023 - 188 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.800.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước : [H]35cm x [W]28cm x [D]30cm

Hãng sản xuất: WW Studio

Phát hành: Q4/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

4.000.000đ

Thông tin sản phẩm: 

 Tỉ lệ 1/6 : [H]20cm x [W]21cm x [D]25cm

Hãng sản xuất: BBS Studio & C4 Studio

Note: Bản (A) có ấn nguyền. Bản (B) không có ấn nguyền

Phát hành: T8/2023 - 388 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

2.650.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước : [H]29.5cm x [W]17cm x [D]11cm
 
Chất liệu: Pu, resin

Hãng sản xuất: Ten Years of Perseverance

Phát hành: Q4/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

1.900.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước : 27cm (cao)

Hãng sản xuất: Iron Curtain Studio

Phát hành: Q3-Q4/2023 - 299 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.060.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6: 33cm (cao)
 
Chất liệu: Pu, Polystone

Hãng sản xuất: Yomi Studio

Phát hành: Q4/2023 - 190 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

6.200.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/7: [H]48cm x [W]54cm x [D]37cm

Hãng sản xuất: SURGE Studio

Phát hành: Q4/2023 - 220 bản 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

9.450.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6 : [H]85cm x [W]84cm x [D]56cm
 
Chất liệu: Resin, Pu, Abs

Hãng sản xuất: Pickstar Studio

Phát hành: Q1/2024

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

29.800.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước : [H]31cm x [W]45cm x [D]21cm
 
Chất liệu: Resin poly stone

Hãng sản xuất: Freedom Studio

Phát hành: Q3/2023 - 100 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

6.500.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6 : [H]30cm x [W]26.5cm x [D]23.5cm
 
Chất liệu: Pu, Polystone

Hãng sản xuất: MZ Studio

Phát hành: Q3/2023

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

2.950.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/4 : [H]57cm x [W]37cm x [D]36cm
 
Tỉ lệ 1/6 : [H]37cm x [W]24cm x [D]24cm

Hãng sản xuất: ZH Studio

Phát hành: Q4/2023 - 288 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

7.400.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước : [H]44cm x [W]34cm x [D]32cm

Hãng sản xuất: Surge Studio

Phát hành: Q4/2023

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

8.150.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]35cm x [W]26cm x [D]22cm

Hãng sản xuất: Starexva Studio

Phát hành: Q1/2024 - 199 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

11.000.000đ

Thông tin sản phẩm:

Kích thước: H31 * W33 * D22cm

Hãng phát hành: VC Studio

Vật liệu: Resin, Polyurethane

Đã phát hành

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

4.700.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Tỷ lệ 1/3: [H]67cm x [W]60cm x [D]65cm
 
- Tỷ lệ 1/6: [H]33cm x [W]30cm x [D]32.5cm
 
Note: Bản Deluxe có 2 đầu, 3 tay thay thế và vũ khí lưỡi liềm.

Hãng sản xuất: AO Studio

Phát hành: Q3/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.900.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/4 : [H]68cm x [W]69cm x [D]68cm

Hãng sản xuất: Light Year Studio

Phát hành: Q1/2024

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

23.100.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]28cm x [W]16cm x [D]25.3cm

Hãng sản xuất: Rocket Studio

Phát hành: Q3-4/2023

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.100.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Bản thường | Kích thước: [H]54cm x [W]35cm x [D]32cm 
 
Bản Ex | Kích thước: [H]54cm x [W]61cm x [D]43cm
 
Chất liệu: Pu, Resin
 
Note: có led, tặng kèm rối Hiruko, nhẫn

Hãng sản xuất: RanDian Studio

Phát hành: Q4/2023 (99 bản)

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

6.500.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]29cm x [W]21cm x [D]26cm

Hãng sản xuất: YANG × XS

Phát hành: Q3/2023 - 299 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.350.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]26cm x [W]36cm x [D]19cm

Hãng sản xuất: Sky Top Studio

Phát hành: Q4/2023 - 288 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

5.200.000đ