HÀNG MỚI CẬP NHẬT

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
31.500.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
5.200.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
24.500.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
33.300.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
13.000.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
13.500.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
25.600.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.500.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
4.800.000đ
Liên hệ
Xem nhanh
6.900.000đ
Liên hệ
Xem nhanh
19.800.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
5.400.000đ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
4.200.000đ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
4.600.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Tỉ lệ 1/6 : [H]64cm x [W]82cm x [D]60cm (Led)
 
+ Giá: 31.500k - Cọc 7.500k (Đã bao gồm tranh + Fig bonus)
 
+ Tranh: 1.600k - Cọc 600k
 
+ Naruto & Sasuke Bonus: 4.200k - Cọc 1.200k

Hãng sản xuất: YG Studio

Phát hành: Q3-4/2023 - 128 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

31.500.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước:  36 cm (cao), 23 cm (rộng)

Hãng sản xuất:  G5 Studio

Phát hành: Q1/2023

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

5.200.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6 : [H]66cm x [W]65cm x [D]50cm

Chất liệu: PU, Resin, LED

Hãng sản xuất: Chikara Studio

Phát hành: Q2/2023 - 88 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

24.500.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/1 (Bust) : [H]61cm x [W]43cm x [D]30cm

Hãng sản xuất: Toynami

Phát hành: Q4/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

33.300.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ Lệ 1/6 : [H]55cm x [W]54cm x [D]45cm

Hãng sản xuất: Hanzhou TX Animation x Kaiyodo Studio 

Chất liệu: PU, Polystone, Magnet, LED

Phát hành: Q4/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

30.300.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]36 x [W]24 x [D]24cm

Bản EX: Cọc trước: 10.000k

Bản Thường: Cọc trước: 9.000k

Hãng sản xuất: Light Year Studio

Phát hành: Q4/2023

Note: bản EX có 3 head, 3 body

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

26.400.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/7: [H]53cm x [W]43cm x [D]36cm

Bản thường | Cọc trước: 5.000k
 
Bản EX | Cọc trước: 6.000k
 
Bản ngồi thiền | Cọc trước: 700k

Hãng sản xuất: Ventus Studio

Note: Bản Ex sẽ kèm cả naruto thiền

Phát hành: Q3/2023 - 388 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

13.000.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ Lệ 1/4 : [H]62cm x [W]44cm x [D]44cm

Cọc trước: 4.500k

Hãng sản xuất: JY Studio

Phát hành: Đã phát hành

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

13.500.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/8: [H]46cm x [W]44cm x [D]47cm

Cọc trước: 7.000k

Hãng sản xuất: Tsume Art Studio

Phát hành: Q3/2024 - Q2/2025 - 1200 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

25.600.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: 30.5cm (cao)

Cọc trước: 1.500k

Hãng sản xuất: Curtain Studio

Phát hành: Q4/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.500.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước:  35cm (H)

Cọc trước: 2.000k

Hãng sản xuất: 95 Studio

Phát hành: Q3/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

4.800.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6 | Kích thước: [H]42cm x [W]32cm x [D]29cm

Cọc trước: 2.500k

Hãng sản xuất: Rocket Studio

Phát hành: Q4/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

6.900.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

1/6 Kích thước: 66cm (H), 63cm(W), 50cm (D) 

Cọc trước: 8500k

Hãng sản xuất: Pickstars studio

Phát hành: Q3/2023

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

19.800.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

1/6 Kích thước:  25cm (H), 20cm(W), 17cm (D) 

Cọc trước: 1.500k

1/4 Kích thước: 42cm (H), 33cm(W), 28cm (D) 

Cọc trước: 2.400k

Hãng sản xuất: ZH Studio

Phát hành: Q3/2023 - 200 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

5.400.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước:  20cm (H), 18cm(W), 11.7cm (D) 

Hãng sản xuất: Rocket & Panda Studio

Phát hành: Q2/2023

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước:  38cm (H), 31cm(W), 21cm (D) 

Hãng sản xuất: Thrid Eye Studio

Phát hành: Q3-4/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước:  34cm (H), 40cm(W), 30cm (D) 

Cọc trước: 1400k

Hãng sản xuất: Konoha Studio

Phát hành: Q2-3/2023 - 288 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

4.200.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: 24 cm (cao), 16 cm (rộng), 11 cm (sâu) 

Chất liệu: PU, Resin

Hãng sản xuất: V6 Studio x Stone Studio

Phát hành: Q4/2023 

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: 32 cm (cao), 27 cm (rộng), 15 cm (sâu) 

Chất liệu: Resin, PU

Hãng sản xuất: White Bunny Sugar

Phát hành: Q3/2023 

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: 72 cm (cao), 70 cm (rộng), 71 cm (sâu)

Hãng sản xuất:  Cw Studios

Phát hành: Đã phát hành

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

CW Studio – God Mode Naruto with Ninetails

Thông tin sản phẩm:

Tỷ lệ 1/6: (H)74cm, (W)80cm, (L)64cm (1/6) 

Hãng phát hành: CW Studio

Vật liệu: Đang cập nhập

Đã phát hành

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

25.800.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: 26 cm (cao), 27 cm (rộng), 28 cm (sâu)

Hãng sản xuất: Chikara Studio

Phát hành: Q4/2023

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

Thông tin sản phẩm: 

1/4 Kích thước: 60 cm (cao)

1/6 Kích thước: 40 cm (cao)

Hãng sản xuất:  CW Studio

Phát hành: Q3/2023

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: 52 cm (cao), 44 cm (rộng), 41 cm (sâu) 

Hãng sản xuất:  Tsume

Phát hành: Q4/2023

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

Thông tin sản phẩm: 

1/4 Kích thước: Khoảng 40 cm (cao)

Hãng sản xuất:  Tsume Art

Phát hành: Đã phát hành

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: 33 cm (cao), 38 cm (rộng), 25 cm (sâu) 

Hãng sản xuất:  Tsume Art

Phát hành: Q4/2023

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: 33 cm (cao), 38 cm (rộng), 25 cm (sâu) 

Hãng sản xuất:  Tsume Art

Phát hành: Q4/2023

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: 36 cm (cao), 36 cm (rộng), 18 cm (sâu) 

Hãng sản xuất:  Tsume Art

Phát hành: Đã phát hành

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: 36 cm (cao), 31 cm (rộng), 18 cm (sâu) 

Hãng sản xuất:  Art Naruto

Phát hành: Đã phát hành

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

Thông tin sản phẩm: 

1/6 Kích thước: 36 cm (cao)

Hãng sản xuất:  Ww Studio

Phát hành: Q3/2023

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: 34.2 cm (cao), 23.1 cm (rộng), 17.2 cm (sâu) 

Hãng sản xuất:  TM STUDIO

Phát hành: Q2/2023

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

Thông tin sản phẩm: 

1/6 Kích thước: 34.3 cm (cao), 27.9 cm (rộng), 27 cm (sâu) Cọc: 2.500k

GEM: Kích thước: 25.7 cm (cao), 20.9 cm (rộng), 20 cm (sâu) Cọc: 2.000k

Hãng sản xuất:  Evil Studio

Phát hành: Q3/2023

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

4.600.000 đ