HÀNG MỚI CẬP NHẬT

Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
5.800.000đ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
7.400.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
14.500.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
13.800.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
10.700.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
8.500.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.790.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
8.200.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
6.500.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
6.400.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
9.200.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
13.200.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
11.500.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
6.600.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
9.700.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
10.900.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.600.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
4.850.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
25.700.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
13.500.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
17.850.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
8.800.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
12.600.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
27.800.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
5.000.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
4.800.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
4.350.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
6.400.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước : [H]35cm x [W]30cm x [D]28cm
 
Note: Đặt hàng trước bạn sẽ nhận được một món quà đặc biệt, Pikachu Gigantic

Hãng sản xuất: Crescent Studio

Phát hành: Q3/2023 - 268 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

5.800.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Bán thân 1/1 cao 70CM
 
Toàn thân 1/1 cao 160CM 
 
Chất liệu: Resin & Polystone

Oder 1-2 tuần

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

Liên hệ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước : [H]37cm x [W]25cm x [D]36cm
 
Chất liệu: Resin, PU

Hãng sản xuất: PCHouse Studio

Phát hành: Q4/2023 - 200 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

7.400.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước : [H]53cm x [W]52cm x [D]46cm
 
Chất liệu: Resin, PU

Hãng sản xuất: OPM Studio

Phát hành: Q4/2023 - 198 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

14.500.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước : [H]55cm x [W]51cm x [D]46cm
 
Chất liệu: Resin, PU, Polystone

Hãng sản xuất: IKS Studio

Phát hành: Q4/2023 - 300 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

13.800.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/4 : [H]51cm x [W]27.5cm x [D]25.5cm
 
- Giá: 10.700k - Cọc trước: 4.400k
 
- Thêm Body cast-off: 2.200k
 
Chất liệu: ABS + PU

Hãng sản xuất: Mushroom Studio

Phát hành: Q1/2024

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

10.700.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước : [H]36cm x [W]28cm x [D]30cm

Hãng sản xuất: MX Studio

Phát hành: Q3/2023 - 88 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

8.500.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6 : [H]48.5cm x [W]32cm x [D]33cm

Hãng sản xuất: Verve Studio

Phát hành: Q4/2023 - 199 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

7.600.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6 cao ~23cm

- Bản Standard: 3tr790k - Cọc 2tr290k
 
- Bản Deluxe: 4tr250k - Cọc 2tr550k ( Thêm body cast-off )
 
- Bản Luxury: 5tr350k - Cọc 3tr ( 2 base, 2 body ,cast-off, 2 head )
 
- Chất liệu: PU, Thảm nhung

Hãng sản xuất: Diffuse Heat Studio

Phát hành:  Q3-4/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.790.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6 : [H]38cm x [W]45cm x [D]42cm

Hãng sản xuất: Fly Leaf Studio

Phát hành: Q3-4/2023 - 188 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

8.200.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]35cm x [W]35cm x [D]23cm

Hãng sản xuất: DM Studio

Phát hành: Q2/2023

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

6.500.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6 : [H]33cm x [W]32cm x [D]29cm

Hãng sản xuất: MOSS Studio

Note: Bản Ex sẽ có thêm 1 head, 1 body Cast off, 1 bảng tên đặc biệt

Phát hành: Q4/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

6.400.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6: [H]55cm x [W]39cm x [D]41cm

Hãng sản xuất: Cheng Studio x Jacksdo

Phát hành: Q3/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

9.200.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước : [H]45cm x [W]36cm x [D]23cm

Chất liệu: Resin, PU, ABS

Hãng sản xuất: Territory Studio

Phát hành: Q4/2023 - 300 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

13.200.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]50cm x [W]33cm x [D]47m

Cọc trước: 3.500k

Hãng sản xuất: Du Studio

Phát hành: Đã phát hành

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

11.500.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]32 x [W]27 x [D]19cm

Cọc trước: 2.600k

Hãng sản xuất: OPM Studio

Phát hành: Q4/2023

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

6.600.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6: [H]38cm x [W]45cm x [D]36cm

Cọc trước: 3.700k

Hãng sản xuất: Chikara Studio

Phát hành: Q4/2023

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

9.700.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]52cm x [W]52cm x [D]31cm

Cọc trước: 4.900k

Hãng sản xuất: Weare A Design

Phát hành: Q4/2023

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

10.900.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6: [H]22cm x [W]15cm x [D]25cm

Cọc trước: 1.100k

Hãng sản xuất: Yolo Studio

Phát hành: Q4/2023

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.600.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6 - Cao 28 CM

Cọc trước: 1850k

Hãng sản xuất: DODOMO STUDIO

Phát hành: Q4/2023

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

4.850.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/4: [H]125cm x [W]155cm x [D]90cm
 
Bản thường | Cọc trước: 8.000k
 
Bản ex | Cọc trước: 8.600k
 
Mũ 1/1 | Cọc trước: 2.000k

Hãng sản xuất: UNICORN STUDIOS

Note: Bản thường không led, bản ex sẽ có thêm led, khách hàng Pre sớm sẽ được tặng thêm mũ 1/1

Phát hành: Q4/2023 - Q2/2024

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

25.700.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]50cm x [W]48cm x [D]41cm

Cọc trước: 5.000k

Hãng sản xuất: OPM Studio

Phát hành: Q4/2023

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

13.500.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6: [H]33cm x [W]32cm x [D]24cm

Bản Standard | Cọc trước: 2.000k
 
Bản EX | Cọc trước: 2.700k

Hãng sản xuất: ABsinthe Studio

Note: Bản EX sẽ cso thêm đầu, base, 1 body cast off

Phát hành: Q4/2023 - 288 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

6.000.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ: 1/4

Cọc trước: 7.850k

Hãng sản xuất: Coreplay

Phát hành: Q4/2023 - 188 bản

 
--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

17.850.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Kích thước: [H]53cm x [W]52cm x [D]41cm
 
- Cọc trước: 8.000k

Hãng sản xuất: ThreeArtisan Studio (Licensed)

Phát hành: Q4/2023

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

18.000.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6: [H]63cm x [W]34cm x [D]35cm

Cọc trước: 3.500k

Hãng sản xuất: Yolo Studio

Phát hành: Q4/2023

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

8.800.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ Lệ 1/4 : [H]58cm x [W]33cm x [D]37cm

- Bản Standard: Chọn 1 trong 2 đầu
 
Giá: 12.600k - Cọc 4.600k
 
- Bản EX : 2 đầu, 2 body (thường + cast-off)
 
Giá: 16.000k - Cọc 6.000k
 
- Bản Deluxe: 2 head, 2 body (thường + cast-off), 2 base, và phụ kiện vải thật, túi, váy...)
 
Giá: 17.000k - Cọc 7.000k

Hãng sản xuất: Acy Studio

Phát hành: Q3-Q4/2023

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

12.600.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước : [H]72cm x [W]58cm x [D]57cm

Cọc trước: 11.800k

Hãng sản xuất: Jimei Temple

Phát hành: Q2/2024 - 188 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

27.800.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6: 31cm (cao)

Bản thường  Cọc trước: 1.700k
 
Bản EX  Cọc trước: 2.000k
 
Note: Bản thường có thể chọn thân Cast off hoặc thân hầu gái. Bản EX kèm theo body cast off 

Hãng sản xuất: TXS Studio

Phát hành: Q4/2023

--------------------------------- 

⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

5.000.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Kích thước: [H]25cm x [W]15cm x [D]15cm
 
  Cọc trước: 2.000k

Hãng sản xuất: GK Box

Phát hành: Q3/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

4.800.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Tỉ lệ 1/6: [H]31cm x [W]26cm x [D]48cm
 
  Cọc trước: 2.350k
 
- Neltu bé: [H]16cm x [W]12cm x [D]14.5cm
 
  Cọc trước: 800k
 
- Note: Có thể chọn 1 trong 2 bản áo trắng hoặc áo xanh

Hãng sản xuất: OPP Studio

Phát hành: Q4/2023

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

4.350.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]36cm x [W]37cm x [D]30cm

Cọc trước: 1.900k

Hãng sản xuất: Zaohua Studio

Phát hành: Q3/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

6.400.000đ