HÀNG MỚI CẬP NHẬT

Liên hệ
Xem nhanh
7.960.000đ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Xem nhanh
21.000.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
4.100.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
8.990.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
9.650.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
4.100.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
5.550.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
9.200.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
26.500.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
8.400.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.850.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
40.900.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
4.680.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
4.000.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
2.150.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
2.100.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
1.900.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
13.800.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
5.600.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
6.200.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
4.800.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
9.300.000đ
Liên hệ
Xem nhanh
9.900.000đ
Liên hệ
Xem nhanh
7.100.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
9.460.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
23.900.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
2.000.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
7.900.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]54cm x [W]49cm x [D]49cm

Hãng sản xuất: (Recast) 

Chất liệu: Resin & Polystone

Phát hành: Oder từ 1-2 tuần 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

7.960.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6
 
Chất liệu: Resin, Pu

Hãng sản xuất: Recast

11.800.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước :  55cm (cao) x 38.7cm (rộng) x 34.3cm (sâu)

Hãng sản xuất:   Hero Belief Studio

Phát hành: Q1-2/2023

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

21.000.000đ

Thông tin sản phẩm:

Kích thước:  

Tỉ lệ 1/4 - Chiều cao 41CM 
Tỉ lệ 1/6 - Chiều cao 28CM 
Tỉ lệ 1/7 - Chiều cao 24CM 
Note : Chọn 1 trong 2 đầu A và B

Hãng sản xuất:   Shan He Studio

Phát hành: Đã phát hành

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

4.100.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước : 
 52cm (cao) x 43cm (rộng) x 36cm (sâu) - Tỉ lệ 1/6
 
 78cm (cao) x 65cm (rộng) x 55cm (sâu) - Tỉ lệ 1/4

Hãng sản xuất: Last Sleep Studio

Phát hành: Q4/2023-Q1/2024 - 168 bản

*Note: Bản EX gồm cả 2 thân

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

8.990.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Bản thường:
Tỉ lệ 1/4: [H]58cm x [W]43cm x [D]37cm
 
- Bản EX: Có Effect + Vegeta
Tỉ lệ 1/4: [H]63cm x [W]56cm x [D]50cm

Hãng sản xuất: X Tinder Studio

Note: Cả 2 phiên bản đều có Led

Phát hành: Q1-2/2024 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

9.650.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]31cm x [W]16cm x [D]13.5cm

Hãng sản xuất: LK Studio

Chất liệu: Resin, PU

Phát hành: Q4/2023 - 200 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

4.100.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6: [H]37cm x [W]25cm x [D]25cm

Hãng sản xuất: Z Studio

Phát hành: Q4/2023  - 188 bản

Note: Bản deluxe sẽ có thêm bán thân thay thế Kid Goku và Kid Broly

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

5.550.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]58.1cm x [W]51.1cm x [D]34.7cm

Hãng sản xuất: CPR Studio

Phát hành: Q4/2023 

Note: Bản Deluxe có thêm Led, thiên đàng, hiệu ứng âm thanh

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

9.200.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]100cm x [W]78cm x [D]50cm

Hãng sản xuất: MRC Studio

Phát hành: Note: Bản A, B có 2 head thay thế. Có Led. Bản A, B có 2 head thay thế. Có Led

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

26.500.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]53cm x [W]41cm x [D]32cm
 
Chất liệu: Resin, ABS, PU, LED

Hãng sản xuất: Blue Dragon Studio

Phát hành: Q1/2024 - 300 bản

 
--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

8.400.000đ

Thông tin sản phẩm: 

- Bản thường:
Tỉ lệ 1/6: 25cm (cao)
 
Tỉ lệ 1/4: 37.8cm (cao)
 
- Bản DX:
Tỉ lệ 1/6: [H]34cm x [W]23.1cm x [D]16.6cm
 
Tỉ lệ 1/4: [H]51cm x [W]34.7cm x [D]24.8cm

Hãng sản xuất: Hero Belief Studio

Phát hành: Q4/2023 

Note: Bản Thường có 2 head
 
Bản DX thêm base + 2 head + Led
--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.850.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/4: [H]61cm x [W]43cm x [D]34cm

Hãng sản xuất: Prime 1 studio x Mega House

Phát hành: Q4/2024 - Q2/2025 - 499 bản

Note: Bản Bouse sẽ có thêm đế chữ Dragonball Z, có Led

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

40.900.000đ

Thông tin sản phẩm: 

* Gotenks SSJ2 (Có Led)
- Tỉ lệ 1/6: [H]25cm x [W]19cm x [D]16cm
 
- Tỉ lệ 1/4: [H]37.5cm x [W]28.5cm x [D]24cm
 
* Gotenks SSJ3
- Tỉ lệ 1/6: [H]25cm x [W]16cm x [D]18cm
 
- Tỉ lệ 1/4: [H]37.5cm x [W]24cm x [D]27cm
 

Hãng sản xuất: Clouds Studio

Phát hành: Q1/2024

Note: Cả 2 phiên bản SSJ2 và SSJ3 có thể lựa chọn màu Mâng (Vàng) hoặc Anime
(Đỏ)
--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

4.680.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]16cm x [W]12cm x [D]12cm

Hãng sản xuất: DP9 STUDIO

Phát hành: Q4/2023 - 300 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

4.000.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6: [H]18cm x [W]14cm x [D]13cm

Hãng sản xuất: MM Studio

Phát hành: Q3/2023 - 199 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

2.150.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6: [H]56cm x [W]77cm x [D]60cm
 
- Đặt cọc đợt 1: 7.500k
 
- Đặt cọc đợt 2 (19/9): 7.500k

Hãng sản xuất: White Hole studio

Phát hành: Q2/2024

Note: Bản EX sẽ có thêm base phi thuyền

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

32.900.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Bản Joke (Thè lưỡi): [H]82cm x [W]55cm x [D]40cm
 
Bản Skill: [H]84cm x [W]50cm x [D]68cm

Hãng sản xuất: Army Ant Studio (ASS Studio)

Phát hành: Q4/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

15.500.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]16cm x [W]12cm x [D]12cm

Hãng sản xuất: Cousin Brothers

Phát hành: Q4/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

2.100.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Bản Full | Kích thước: [H]74cm x [W]37cm x [D]38cm
 
Bản Bust | Kích thước: [H]33cm x [W]18cm x [D]22cm

Hãng sản xuất: TZT Studio

Note: Bản Full sẽ bao gồm Fig + Bust + Head thay thế
 
Bản Bust có thể chọn 1 trong 2 màu tóc trắng hoặc đen
 
Tất cả phiên bản đều có Led

Phát hành: Q4/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

1.900.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/4: [H]68.5cm x [W]39cm x [D]38cm

Hãng sản xuất: Infinite Studio

Note: Tặng kèm 1 bán thân, 2 đầu thay thế

Phát hành: Q4/2023 - 499 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

13.800.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Bản Standard | Kích thước: [H]45cm x [W]30cm x [D]23cm
 
Bản EX | Kích thước: [H]45cm x [W]30cm x [D]31cm
 
Note: Bản EX sẽ có thêm Flash Gun có Led

Hãng sản xuất: Dim Model Studio

Phát hành: Q4/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

5.600.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/3: [H]70cm x [W]30cm x [D]31cm

Hãng sản xuất: Rabbit Master Studio

Phát hành: Q4/2023 - 168 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

6.200.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Hãng sản xuất: Marriott Studio 

Bản thường: 32cm x18cm x15cm - cọc 1.000k

Bản Effect: 38cm x22cm x19cm - cọc 1.800k

Phát hành: Q1/2023 - 188 bản

--------------------------------- 
#toyz #marriottstudio
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

4.800.000đ

Thông tin sản phẩm:

Hãng SX: Dim Model Studio

Giá  1/6:  cọc 3300k

       1/4: cọc 3700k

Tỉ lệ 1/6 | H38cm * D21cm * W27cm

       1/4 | H52cm * D29cm * W37cm

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

9.300.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Hãng sản xuất: MRC Studio

Tỉ lệ 1/4 | 53cm x 50m x 45cm

Cọc trước: 4900k 

--------------------------------- 
#toyz #mrcstudio
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

9.900.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Hãng sản xuất: JacksDo Studio 

Cọc trước: 3.000k

Tỉ lệ 1/8 | 27cm x26cm x26cm

Phát hành: Q4/2022 - 288 bản

--------------------------------- 
#toyz #jacksdostudio 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

7.100.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]100cm x [W]58cm x [D]58cm

Hãng sản xuất: Hero Belief Studio

Phát hành: Q4/2023 - 40 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

15.900.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/1 Bust: 78cm (cao)
 
Chất liệu: Resin & Polystone

Phát hành: Đã phát hành (hàng về 1-2 tuần)

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

9.460.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]95cm x [W]86cm x [D]67cm

Hãng sản xuất: MAD x MRC studio

Note: Bản VIP có led 4 chiều

Phát hành: Q1/2024 - 80 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

23.900.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6: [H]37cm x [W]26cm x [D]26cm
 
Tỉ lệ WCF: [H]16cm x [W]12cm x [D]12cm

Hãng sản xuất: SEA Studio

Phát hành: Q4/2023 - 188 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

2.000.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6: [H]55cm x [W]43.8cm x [D]34.6cm

Hãng sản xuất: Kylin Studio

Phát hành: Q4/2023

 
--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

7.900.000đ