HÀNG MỚI CẬP NHẬT

Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
10.900.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
12.950.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.300.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
1.800.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
11.800.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
9.000.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
9.600.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
23.800.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
5.200.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
6.300.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
4.100.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.500.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
5.600.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
2.400.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
5.600.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
2.100.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.450.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
5.600.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
4.400.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
5.900.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
11.700.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.100.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
6.100.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
6.800.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
6.900.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
3.500.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
6.600.000đ
Liên hệ
Xem nhanh
23.500.000đ
Liên hệ
Xem nhanh
4.300.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/4: [H]66,7cm x [W]34cm x [D]35cm
 
Chất liệu: Polystone, PU, Crystal Resin

Hãng sản xuất: ZBC Studio

Phát hành: Q3/2023

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

10.900.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6 : [H]60cm x [W]52cm x [D]46.5cm
 
Chất liệu: Resin, PU, Polystone

Hãng sản xuất: Kylin Studio

Phát hành: Q3/2023 - 99 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

12.950.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước : [H]40cm x [W]36.7cm x [D]33.5cm
 
Chất liệu: Resin, PU

Hãng sản xuất: Bolomo Studio

Phát hành: Q3/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.300.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ Mega SD : [H]18cm x [W]16.4cm x [D]12cm

Hãng sản xuất: Bolomo Studio

Dự kiến phát hành: Q3/2023 - 222 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

1.800.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

- Tỉ lệ 1/1 : [H]106cm x [W]86cm x [D]53cm
 
Giá: 26.000k - Cọc 12.000k
 
- Tỉ lệ 1/4 : [H]75cm x [W]82cm x [D]68cm
 
Bản thường | Giá: 16.200k - Cọc 6.000k
 
Bản EX | Giá: 18.500k - Cọc 8.500k
 
- Tỉ lệ 1/6 : [H]50cm x [W]54cm x [D]46cm
 
Bản thường | Giá: 11.800k - Cọc 4.500k
 
Bản EX | Giá: 13.600k - Cọc 6.000k

Hãng sản xuất: Buu Studio

Note: có đầu thay thế, chọn 1 trong 2 màu 

Phát hành: Q3/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

11.800.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

+ Tỉ lệ 1/6 (Standard) : [H]34cm x [W]18cm x [D]18cm
 
Giá: 9.000k - Cọc 4.000k | Thêm Phụ kiện: 11.000k - Cọc 6.000k
 
+ Tỉ lệ 1/6 (Deluxe) : [H]36cm x [W]25cm x [D]26cm
 
Giá: 13.100k - Cọc 6.000k | Thêm Phụ kiện: 14.900k - Cọc 8.000k
 
+ Tỉ lệ 1/4 (Standard) : [H]51cm x [W]27cm x [D]27cm
 
Giá: 13.100k - Cọc 6.000k | Thêm Phụ kiện: 16.100k - Cọc 8.000k
 
+ Tỉ lệ 1/4 (Deluxe) : [H]36cm x [W]25cm x [D]26cm
 
Giá: 16.800k - Cọc 9.000k | Thêm Phụ kiện: 19.700k - Cọc 11.000k
-------------------------------------
- Bản (B)
+ Tỉ lệ 1/6 (Standard) : [H]32cm x [W]20cm x [D]18cm
 
Giá: 9.000k - Cọc 4.000k | Thêm Phụ kiện: 11.000k - Cọc 6.000k
 
+ Tỉ lệ 1/6 (Deluxe) : [H]36cm x [W]26cm x [D]26cm
 
Giá: 13.100k - Cọc 6.000k | Thêm Phụ kiện: 14.900k - Cọc 8.000k
 
+ Tỉ lệ 1/4 (Standard) : [H]50cm x [W]30cm x [D]27cm
 
Giá: 13.100k - Cọc 6.000k | Thêm Phụ kiện: 16.100k - Cọc 8.000k
 
+ Tỉ lệ 1/4 (Deluxe) : [H]54cm x [W]39cm x [D]39cm
 
Giá: 16.800k - Cọc 9.000k | Thêm Phụ kiện: 19.700k - Cọc 11.000k
 
- Dự kiến phát hành: Q4/2023 - 288 bản
 
- Note: Bản B có 2 màu kính
--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

9.000.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

- Tỉ lệ 1/6 : [H]39cm x [W]43cm x [D]36cm
 
Giá: 9.600k - Cọc 3.000k | Thêm Head: + 1.350k
 
- Tỉ lệ 1/4 : [H]58cm x [W]64cm x [D]53cm
 
Giá: 13.400k - Cọc 4.000k | Thêm Head: + 1.900k

Hãng sản xuất: SV Creations/ Roarts  Studio

Phát hành: Q3/2023 - 200 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

9.600.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/4 : [H]70cm x [W]50cm x [D]52cm (Có Led)

Hãng sản xuất: SV Creations/ Roarts  Studio

Phát hành: Q3/2023 - 200 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

23.800.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước : Cao 40cm x Rộng 54cm x Sâu 44cm

Hãng sản xuất: WhiteHole Studio (Recast)

Phát hành: Đã phát hành

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

Thông tin sản phẩm: 

Cao 49cm x Rộng 36cm x Sâu 30cm

Phát hành: Đã phát hành

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

Thông tin sản phẩm: 

- Base lớn: [H]55cm x [W]44cm x [D]40cm
 
- Base nhỏ: [H]48cm x [W]36cm x [D]36cm

Hãng sản xuất: Jimei Temple

Phát hành: Q3/2024 - 399 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

21.000.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước : [H]28cm x [W]40cm x [D]23cm

Hãng sản xuất: Sky Top Studio

Phát hành: Q4/2023

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

5.200.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

- Bản A: [H]55cm x [W]43cm x [D]40cm (tóc xanh) 
 
- Bản B: [H]53cm x [W]41cm x [D]40cm (tóc vàng)
 
Chất liệu: Polystone, Resin, LED

Hãng sản xuất: TZT Studio

Phát hành: Q4/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

6.300.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước : [H]31.5cm x [W]15cm x [D]14cm

Hãng sản xuất: LK Studio

Phát hành: T7/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

4.100.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

- Tỉ lệ 1/6: [H]35cm x [W]19cm x [D]18cm - 128 bản
 
 - Cọc trước: 1.600k
 
- Tỉ lệ 1/4: [H]52cm x [W]39cm x [D]44cm - 88 bản
 
- Cọc trước: 3.000k

Hãng sản xuất: Du Studio

Phát hành: Q3/2023

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.500.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/3 - [H]75 x [W]44 x [D]57cm

Cọc trước: 1.600k

Hãng sản xuất: Du Studio

Phát hành: Q3/2023

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

5.600.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]20.5cm x [W]13.5cm x [D]15cm

Cọc trước: 1.000k

Hãng sản xuất: BT studio

Phát hành: Q2/2023 - 388 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

2.400.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/8: [H]35cm x [W]27cm x [D]21cm

Cọc trước: 2.600k

Hãng sản xuất: JacksDo

Phát hành: Q2/2023

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

5.600.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

- Mega: [H]31cm x [W]19cm x [D]19cm - 333 bản
 
 Cọc trước: 1.200k
 
- Pop: [H]21cm x [W]13cm x [D]13cm - 222 bản
 
 Cọc trước: 900k

Hãng sản xuất: T Rex Studio

Phát hành: Q3/2023

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

2.100.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: WCF

Cọc trước: 1.450k 

Hãng sản xuất: League studio

Phát hành: Q4/2023 - 288 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.450.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]29cm x [W]35cm x [D]18cm

Cọc trước: 1.500k

Hãng sản xuất: Jacksdo studio

Phát hành: Q4/2023

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

5.600.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: 20cm (cao), 35cm (dài)

Cọc trước: 1.700k

Hãng sản xuất: FuzzFeet Studio

Phát hành: Q4/2023 - 388 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

4.400.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

- Tỉ lệ 1/4: [H]58cm x [W]25cm x [D]22cm - 388 bản
 
  Cọc 1.500k
 
- Tỉ lệ 1/3: [H]85cm x [W]38cm x [D]33cm - 288 bản
 
  Cọc 1.900k

Hãng sản xuất: Owl & Feelings Studio

Phát hành: Q2-3/2023

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

5.900.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6 - [H]42.5cm x [W]27cm x [D]35cm
 
- Cọc 2.900k
 
Tỉ lệ 1/4 - [H]42.5cm x [W]27cm x [D]35cm
 
-  Cọc 4.500k

Hãng sản xuất: DB Studio

Phát hành: Q3/2023

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

11.700.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]26cm x [W]17cm x [D]12cm

Cọc trước: 1.100k

Hãng sản xuất: MM Studio

Phát hành: Q3/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.100.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6: [H]58cm x [W]45cm x [D]34cm

Cọc trước: 2.100k

Hãng sản xuất: Kylin Studio

Phát hành: Q3/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

6.100.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

 Bản Deluxe: Có LED | Kích thước: [H]37cm x [W]33cm x [D]28cm
 
 Cọc trước: 2.800k
 
Bản Standard | Kích thước: [H]35cm x [W]24cm x [D]17cm
 
  Cọc trước: 2.000k
 
 Head blue: 500k

Hãng sản xuất: Sculpting Soul Studio

Phát hành: Q2/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

6.800.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

- Tỉ lệ 1/6: [H]38cm x [W]19.5cm x [D]22cm
 
-  Cọc trước: 1.900k
 
- Tỉ lệ 1/4: [H]58cm x [W]30cm x [D]33cm
 
-  Cọc trước: 2.500k

Hãng sản xuất: Armyant Studio

Phát hành: Q2/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

6.900.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: [H]32cm x [W]16cm x [D]16cm

Cọc trước: 1.400k

Hãng sản xuất: Dim Model Studio

Phát hành: Q3/2023 - 268 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.500.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/6 | Kích thước:  [H]30cm x [W]43cm x [D]33cm

Giá: 6.600k Cọc trước: 2.600k

Hãng sản xuất: TZT Studio

Phát hành: Q4/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

6.600.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ: 1/4 | Kích thước:  91cm (H), 51cm(W), 45cm (D) 

Cọc trước: 10.000k

Chất liệu: Polystone, PU, LED

Hãng sản xuất: KD studio

Phát hành: Q2-3/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

23.500.000 đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước 1/8 : [H]13cm x [W]17cm x [D]32cm

Cọc trước: 1.800k

Hãng sản xuất: JacksDo

Phát hành: Q2/2023 - 288 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

4.300.000 đ