HÀNG MỚI CẬP NHẬT

Liên hệ
Xem nhanh
100.000.000đ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
45.555.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
4.800.000đ
Liên hệ
Xem nhanh
40.300.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
37.000.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
36.000.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
92.000.000đ
Liên hệ
Xem nhanh
18.500.000đ
Liên hệ
Xem nhanh
42.000.000đ
Liên hệ
Xem nhanh
36.000.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
52.500.000đ
Liên hệ
Xem nhanh
64.500.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
43.500.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
110.000.000đ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Xem nhanh
63.400.000đ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
35.500.000đ
Liên hệ
Xem nhanh
102.000.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
38.900.000đ
Liên hệ
Xem nhanh
12.300.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
12.500.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước:  74cm (H), 57cm(W), 53cm (D) 

Chất liệu: silicone bạch kim, nhựa, PU, ​​v.v.

Cọc trước: 35.000k

Hãng sản xuất: Queen Studio

Phát hành: Q1/2024

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

100.000.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỷ lệ 1/1 | 200cm x212cm x212cm

Cọc trước: 25.000k

Chất liệu: Resin + Polystone

Phát hành: Q1/2023 - 50 bản

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

Liên hệ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước:  53.3cm (H), 59.7cm(W), 38.1cm (D) 

Hãng sản xuất: Sideshow x PCS Studio

Phát hành: Q2/2024 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

Liên hệ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước:  48.3cm (H), 55.9cm(W), 30.5cm (D) 

Hãng sản xuất: Sideshow Studio

Phát hành: Q2/2024 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

Liên hệ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ Kích thước:  111.9cm (H), 44.2cm(W), 47.1cm (D) 

Cọc trước: 10.000k

Hãng sản xuất: Prime 1 Studio

Phát hành: Q2-4/2023 

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

36.800.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước:  59cm (H), 60cm(W), 82cm (D) 

- Bản thường  Cọc 13.450k
- Bản deluxe  Cọc 5.500k
- Bản ultimate  Cọc 5.500k

Chất liệu: Polystone

Hãng sản xuất: LK Studio

Phát hành: Q2-4/2024

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

45.555.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước:  69cm (H), 61cm(W), 54cm (D) 

- Bản thường:  Cọc 10tr
- Bản deluxe:  Cọc 10tr (thêm tay và cánh)
- Bản deluxe bonus: Cọc 10tr (phụ kiện giống bản deluxe + thêm 1 tay)

Chất liệu: Polystone

Hãng sản xuất: Prime1 Studio

Phát hành: Q1/2025

--------------------------------- 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

4.800.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ: 1/4 Bust Kích thước:  78cm (H) x 66cm (W) x 55cm (D)

Cọc trước: 14.300k

Hãng sản xuất:  XM Studio

Phát hành: Q2-4/2024

--------------------------------- 
#toyz #QueenStudio
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

40.300.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/4 Kích thước: 43 cm (cao), 48 cm (rộng), 61 cm (sâu) 

- Standard Version:  Cọc 10.000k
- Ultimate Version:  Cọc 11.000k
- Bonus Version: Cọc 12.000k

Chất liệu: Polystone

Hãng sản xuất: Prime 1 Studio

Phát hành: Q2-4/2024

--------------------------------- 

#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

37.000.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ 1/4 Kích thước: 50 cm (cao), 39 cm (rộng), 37 cm (sâu) Cọc 9.000k

- Standard Version: Cọc 12.000k ( 2 đầu thay thế )
- Deluxe Version: Cọc 14.000k ( 4 đầu thay thế, 2 body )

Chất liệu: Polystone

Hãng sản xuất: XM Studio

Phát hành: Q2-4/2023 

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

36.000.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: 73 cm (cao), 57 cm (rộng), 39 cm (sâu)

Note : Có 2 phiên bản Red và Black lựa chọn 

Cọc trước: 35000k 

Hãng sản xuất: Queen Studio 

Phát hành: Q4/2023

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

92.000.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: 68.6 cm (cao), 50.1 cm (rộng), 40 cm (sâu)

Chất liệu: Metal , Polystone

Cọc trước: 5500k 

Hãng sản xuất:  Sideshow

Phát hành: Q3-4/2023

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

18.500.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: 68 cm (cao), 63 cm (rộng), 67 cm (sâu)

Cọc trước: 14000k  Có 2 đầu thay thế-

Hãng sản xuất:  XM Studio

Phát hành: Q2/2024

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

42.000.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ: 1/4 Kích thước: 65 cm (cao), 58 cm (rộng), 58 cm (sâu)

Cọc trước: 14.000k - *Note: Tay trái và tay phải có thể hoán đổi cho nhau

Hãng sản xuất:  XM Studio

Phát hành: Q2/2024

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

36.000.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: 70 cm (cao), 65 cm (rộng), 40 cm (sâu)

Bản Standard: Cọc 18.000k (Head Venom)

Bản Deluxe: Cọc 20.000k (2 body thay thế + 1 đế bán thân)

Hãng sản xuất: XM Studio

Phát hành: Q2/2024

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

52.500.000đ

Thông tin sản phẩm: 

1/1 Bust Kích thước: 65 cm (cao), 32 cm (rộng), 50 cm (sâu)

Chất liệu: silicone bạch kim + polystone + cấy tóc + mắt mô phỏng + vải thật.

Cọc trước: 12500k 

Hãng sản xuất: AR Studio x PlayVision

Phát hành: Q2/2023

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

64.500.000đ

Thông tin sản phẩm: 

1/3 Kích thước: 94 cm (cao), 56 cm (rộng), 55 cm (sâu)

Bản Standard:  Cọc 10.000k
Bản Deluxe:  Cọc 15.000k
Chất liệu: Polystone

Hãng sản xuất: Prime 1 Studio

Phát hành: Q2-4/2024

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

43.500.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ: 1/3 Kích thước: 99 cm (cao), 107 cm (rộng), 99 cm (sâu)

Standard Edition:  Cọc 25.000k
Ultimate Edition:  Cọc 25.000k
Ultimate Premium Edition:  Cọc 25.000k ( Ultimate Edition + 2 Laser )
Asia Edition:  Cọc 25.000k ( Ultimate Edition + 2 Power Sword )

Hãng sản xuất: Prime 1 Studio

Phát hành: Q2/2025

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

110.000.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: 103 cm (cao), 50 cm (rộng), 60 cm (sâu)

Hãng sản xuất:  Limit Studio x Penguin Toys

Phát hành: Q2-3/2023

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

Liên hệ

Thông tin sản phẩm: 

1/3 Kích thước: 87 cm (cao), 31 cm (rộng), 31 cm (sâu) 

Blue Version + Bust Blue: 80.500k - Cọc 25.000k
Blue Version + Bust Black: 80.500k - Cọc 25.000k
Black Version + Bust Blue: 80.500k - Cọc 25.000k
Black Version + Bust Black: 80.500k - Cọc 25.000k

Hãng sản xuất:  JND Studios

Phát hành: Q2-3/2023

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

63.400.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước: 62 cm (cao), 25 cm (rộng), 38 cm (sâu)

Hãng sản xuất:   Infinity Studio

Phát hành: Q3/2023

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

Liên hệ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước:  73 cm (cao), 52 cm (rộng), 52 cm (sâu)

Cọc trước : 15000k

Note: Có đầu + tay thay thế 

Hãng sản xuất:  XM Studio 

Phát hành: Update

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

35.500.000đ

Thông tin sản phẩm: 

1/1 Kích thước:  75 cm (cao), 69 cm (rộng), 51 cm (sâu)

VIP: 100.000.000đ ( Cọc 42.000k)

Chất liệu: Silicone bạch kim, vải thật, nhựa PU

Cọc trước: 42000k

Hãng sản xuất:  Infinity Studio

Phát hành: Q4/2023 | 499 Bản

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

102.000.000đ

Thông tin sản phẩm: 

1/7 Kích thước:  57 cm (cao), 44 cm (rộng), 38 cm (sâu)

Bản Standard: 13000k

Bản Deluxe: 13000k

Bản Bonus: 13000k

Hãng sản xuất:  Prime 1 Studio

Phát hành: Q2-4/2024

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

38.900.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước:  38.5 cm (cao), 45.5 cm (rộng), 27 cm (sâu)

Cọc trước: 3500k

Hãng sản xuất:  Infinity Studio

Phát hành: Q3-4/2023 - 499 Bản

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

12.300.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước : 

  A : 37cm (cao) x 21cm (rộng) x 23cm (sâu)

  S-: 48cm (cao) x 41cm (rộng) x 38cm (sâu) - Tỉ lệ 1/6

  S+: 70cm (cao) x 64cm (rộng) x 57cm (sâu) - Tỉ lệ 1/4

Hãng sản xuất:   Last Sleep Studio

Phát hành: Q1-2/2023

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

Liên hệ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước : 

  41cm (cao) x 39cm (rộng) x 35cm (sâu) - Tỉ lệ 1/6 - cọc 5.000k

  60cm (cao) x 55cm (rộng) x 50cm (sâu) - Tỉ lệ 1/4 - cọc 7.000k

Hãng sản xuất: Last Sleep Studio

Phát hành: Q4/2022

--------------------------------- 
#toyz #lastsleepstudio
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

Liên hệ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ:1/4 Kích thước:  48.5 cm (cao), 30 cm (rộng), 30 cm (sâu)

Cọc trước: 4000k

Hãng sản xuất: Wild Horse Studio

Phát hành: Q1/2023

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

12.500.000đ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước:  63 cm (cao), 43 cm (rộng), 39 cm (sâu)

Hãng sản xuất:  Dragon Studio

Phát hành: Q1/2023

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

Liên hệ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước:  72.7 cm(H) x 53 cm(W) x 36.5 cm(D)

Hãng sản xuất:  Prime1 studio

Chất liệu: Polystone & Other Materials

Phát hành: Đã phát hành

--------------------------------- 
#toyz #prime1studio
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

Liên hệ

Thông tin sản phẩm: 

Tỉ lệ: 1/6 Kích thước:  39 cm (cao), 28 cm (rộng), 31 cm (sâu)

Hãng sản xuất:  Queen Studio

Phát hành: Q4/2023

--------------------------------- 
#toyz 
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

Liên hệ

Thông tin sản phẩm: 

Kích thước:  161 cm(H) x 121.5 cm(W) x 54 cm(D)

Hãng sản xuất:  Prime1 studio

Chất liệu: Polystone & Other Materials

Phát hành: Q3/2022

--------------------------------- 
#toyz #prime1studio
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

Liên hệ