HÀNG MỚI CẬP NHẬT

Xem nhanh
Xem nhanh
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Xem nhanh
7.000.000 đ
Xem nhanh
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Xem nhanh
2.050.000 đ
Xem nhanh
12.600.000 đ
Xem nhanh
3.000.000 đ
Xem nhanh
14.500.000 đ
Xem nhanh
9.600.000 đ
Xem nhanh
8.000.000 đ
Xem nhanh
Liên hệ
Xem nhanh
9.300.000 đ
Xem nhanh
5.700.000 đ
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
3.800.000 đ
Xem nhanh
7.100.000 đ
Xem nhanh
16.000.000 đ
Xem nhanh
11.700.000 đ
Xem nhanh
10.200.000 đ
Xem nhanh
8.450.000 đ
Xem nhanh
25.400.000 đ
Xem nhanh
2.740.000 đ
Xem nhanh
2.860.000 đ
Xem nhanh
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Xem nhanh
37.800.000 đ
Xem nhanh
3.580.000 đ
Xem nhanh
25.000.000 đ

Sakura Studio-Tranh resin 3D - Naruto & Hinata wedding

Thông tin sản phẩm

Kích thước:20cm x22cm 

Hãng phát hành:Sakura Studio

Phát hành:188 bản - Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

  Giá pre: 2000k
  Cọc trước: 700k

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

2.000.000 đ

 Puffers Studio - Boa Hancock

Thông tin sản phẩm

Bản thường: 11.770k
Bản EX: 14.300k
Cọc trước: 5000k

Kích thước: 56cm x34cm x33cm

Hãng phát hành: Puffers Studio

Note: EX thêm body cast off 

Phát hành:230 bản - Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

0 đ

Exquisite Studio -  Athena

Thông tin sản phẩm

Bản đục: 12.600k
Bản trong: 13.750k
Cọc trước: 5000k

Kích thước:66,5cm x38,5cm x31,5cm (1/4) 

Hãng phát hành:Exquisite Studio

Phát hành:299/99 bản - Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

0 đ

Naraku Studio -  Tomioka Giyu

Thông tin sản phẩm

Giá pre: 7000k
Cọc trước: 3000k

Kích thước:51cm x34cm (1/5) 

Hãng phát hành:Naraku Studio

Phát hành: 188 bản - Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

7.000.000 đ

Angel Studio - Meiko Shiraki

Thông tin sản phẩm

Bản thường: 10.100k
 Bản EX: 11.300k
 Cọc trước: 3000k - 3500k

Kích thước:49cm x25cm x21cm 

Hãng phát hành: Angel Studio

Phát hành:Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

0 đ

Temple & Godlike Studio -Goku UI

Thông tin sản phẩm

Bản thường: 6200k
Bản EX: 7700k
Cọc trước: 3000k

Kích thước: 37cm x35cm x28cm (1/6)

Hãng phát hành:Temple & Godlike Studio

Phát hành:Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

0 đ

Dim Model Studio  - Dinner Series

Thông tin sản phẩm

Kích thước:

Goku: 10cm x8,6cm x10cm 

Krillin: 8.7cm x6.8vm x7cm 

 Note: Đặt full line được tặng kèm bộ bàn ăn

Hãng phát hành:Dim Model Studio 

Phát hành:188 bản/e - Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

2.050.000 đ

 Megahouse-Kaiba & Rồng trắng

 Thông tin sản phẩm

 Giá PRE: 12600k
 Cọc trước: 3600k

Kích thước:41cm, Rộng: 55cm

Hãng phát hành: Megahouse

Phát hành:T10/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

 

12.600.000 đ

 Infinity Studio- Miss Fortune

 Thông tin sản phẩm

 Giá PRE: 3000k
 Cọc trước: 1200k

Kích thước:25cm 21cm 3.5cm

Hãng phát hành: Infinity Studio

Phát hành:Q4/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

 

3.000.000 đ

Jiumei Studio -Ace & Râu trắng 

 Thông tin sản phẩm

Giá PRE: 14500k
Cọc trước: 5500k

Kích thước:68cm 48cm 35cm (1/6)

Hãng phát hành:Jiumei Studio

Phát hành:Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

 

14.500.000 đ

Jiumei Studio  - Akaza   

 Thông tin sản phẩm

Giá pre: 9600k
Cọc trước: 4600k
 
Kích thước:   47cm x53cm x43cm  

Hãng phát hành: Jiumei Studio

Note: Sp có led + 2 head 

Phát hành:Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

 

9.600.000 đ

WHO/S Studio - Corazon protect Law

 Thông tin sản phẩm

Giá pre: 8000k
Cọc trước: 4000k

Kích thước:     43cm x30cm x38cm 

Hãng phát hành:WHO/S Studio 

Phát hành:200 bản - Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

 

8.000.000 đ

Faceted Pebble Studio - Rei Ayanami 

 Thông tin sản phẩm

Bản thường: 17.300k
Bản EX: 18.800k
Cọc trước: 5500k
 
Note: Có body cast off, bản ex thêm 1 thân trên 

Kích thước:    41.5cm x57.4cm x30cm (1/4)  

Hãng phát hành:Faceted Pebble Studio

Phát hành:Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

 

0 đ

PS studio - Blue Eyes Ultimate Dragon – Yu Gi Oh! *custom statue

Thông tin sản phẩm:
Thân chính + 3 đầu + 2 cánh + 2 tay + 1 đuôi

Kích thước: 50cm (H) x 72cm (W) x 46cm (D)

Hãng phát hành: PS studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

9.400.000 đ

NC Studio  - Dragon Ball Son Gohan 

💥Phát hành giới hạn 198 bản

Thông tin sản phẩm:

Sp có led + đầu thay thế 

Trọng lượng: ~1kg
Tỷ lệ: 1/6

Kích thước: 31cm x26cm x26cm

Hãng phát hành: NC Studio

Vật liệu: đang cập nhập

Phát hành: Q4/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

9.300.000 đ

Hurricane Studio - Joker Resin Statue Painted Model Jerome

💥Phát hành giới hạn 300 bản

Thông tin sản phẩm:
Tỷ lệ: 1/6

Kích thước: 23cm(W) x 23cm(D) x 29cm(H) 

Hãng phát hành: Hurricane Studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q3/2022 

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

5.700.000 đ

5PRO Studio X Blitzway - Inuyasha 1/6 Licensed Resin Statue

Thông tin sản phẩm:
Tỷ lệ: 1/6

Trọng lượng: ~10kg

Kích thước: 71cm x67cm x52cm

Hãng phát hành: 5PRO Studio X Blitzway 

Vật liệu: Resin

Phát hành: Q4/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

23.500.000 đ

Temple Studio - Dragon Ball Z: Vegeta Galick Gun

💥Phát hành giới hạn 300 bản

Thông tin sản phẩm:
Tỷ lệ: 1/6

Kích thước: 55cm x36cm

Chọn màu effect tím hoặc vàng 

Hãng phát hành: Temple Studio

Vật liệu: Đang cập nhập

Phát hành: Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

7.070.000 đ

ZOR Studio - Arale 

💥Phát hành giới hạn 300 bản

Thông tin sản phẩm:
Tỷ lệ: 1/6

Kích thước: 18 x 20 x 19cm

Hãng phát hành: ZOR Studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.800.000 đ

Atlas Studio - Shichibukai Series Crocodile

💥188 units (Black Suit Version), 30 units (Orange Suit Version)

Thông tin sản phẩm:
Có 2 phiên bản Black Suit Version & Orange Suit Version 

Kích thước: 28cm (L) x 28cm (W) x 26cm (H)

Hãng phát hành: Atlas Studio

Vật liệu: Resin, PU Resin

Phát hành: Q3-4/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

7.100.000 đ

Crescent Studio - Sasuke Time Line

💥Phát hành giới hạn 288 bản

Thông tin sản phẩm:
Tỷ lệ: 1/6

Có led, có đầu thay thế, những ai pre naruto sẽ được tặng
kèm tượng cửu vĩ bọc susanoo

Kích thước: H55 * W38 * L52cm

Hãng phát hành: Crescent Studio

Vật liệu: PU +resin+LED

Phát hành: Q4/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

16.000.000 đ

North Star Studio - Holiday Maid

Thông tin sản phẩm

Giá pre: 11.700k/bản
Cọc trước: 4800k

Kích thước:48cm x31cm x27cm (1/4)

Hãng phát hành: North Star Studio

Phát hành:268 bản - Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

11.700.000 đ

TC Studio - Sir Crocodile 

Thông tin sản phẩm

Giá pre: 10.200k
Cọc trước: 4500k

Kích thước: 47cm x44cm x46.5cm 

Hãng phát hành:TC Studio

Phát hành:218 bản - Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

10.200.000 đ

Surge Studio - Akatsuki Tobi

Thông tin sản phẩm

Giá pre: 8450k
Cọc trước: 3000k

Kích thước:46cm x32cm x28cm 

Hãng phát hành:Surge Studio

Phát hành:200 bản - Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

8.450.000 đ

Wuji x TOEI Animation - Licensed Eustass Kid 

Thông tin sản phẩm

Giá pre: 25tr4
Cọc trước: 10tr4

Kích thước:67cm, 63cm, 54cm (1/6) 

Hãng phát hành:Wuji x TOEI Animation

Phát hành:699 bản - Q4/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

25.400.000 đ

G5 Studio - Luffy Tank Man   

Thông tin sản phẩm

Giá PRE: 1940k (sale đầu năm)
Giá PRE: 2740k
Cọc trước: 840k

Kích thước:22cm (luffy 14cm)

Hãng phát hành:G5 Studio

Phát hành:T11/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

2.740.000 đ

Yomei Studio - Vĩ thú  

Thông tin sản phẩm

Giá pre: 2860k/e
Cọc trước: 1000k

Kích thước:

Nhất vĩ: 22cm x29cm x19cm
~ Bát vĩ: 22cm x25cm x17cm

Hãng phát hành:Yomei Studio

Phát hành:299 bản/e - T6/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

2.860.000 đ

Mo Huan Yuan Studio  - Gaara

Thông tin sản phẩm

Size 1/6: 5000k
Size 1/4: 8280k
Cọc trước: 2500k

Kích thước:

Size 1/6: 38cm x26cm x30cm
Size 1/4: 58cm x40cm x45cm

Hãng phát hành:Mo Huan Yuan Studio

Phát hành:266/99 bản - Q2,3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

0 đ

 ST Studio- Lục đạo luân hồi Pain   

Thông tin sản phẩm

Kích thước:

Súc sinh đạo: 13,5cm x11,6cm x11cm
Nhân đạo: 12.5cm x10,4cm x7cm
Cả cặp: 3550k
Cọc trước: 700k - 1500k

Hãng phát hành:ST Studio

Phát hành:200 bản - Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

0 đ

RYU Studio - Hoshigaki Kisame

💥Phát hành giới hạn 500 bản

Thông tin sản phẩm:

Kích thước: 77cm x 63cm x 52cm

Hãng phát hành: RYU Studio

Vật liệu: Resin+Pu+Poly

Phát hành: Q1/2022 

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

37.800.000 đ

Bandai Premium -  Team Buu full form 

Thông tin sản phẩm

Giá PRE: 3380k (full tiền)
Giá PRE: 3580k (cọc 1550k)

Kích thước:HG 8-12cm

Hãng phát hành:Bandai Premium

Phát hành:T6/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

3.580.000 đ

Play 1 Studio - Future Trunks

💥Phát hành giới hạn 223 bản

Thông tin sản phẩm:
Tỷ lệ: 1/6

Kích thước: 55cm x48cm x38cm

Thêm 2 đầu (1 đầu có led) + tay + kiếm thay thế 

Hãng phát hành: Play 1 Studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q4/2022 - Q2/2023

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

25.000.000 đ