HÀNG MỚI CẬP NHẬT

Xem nhanh
Xem nhanh
8.250.000 đ
Xem nhanh
Xem nhanh
10.280.000 đ
Xem nhanh
12.280.000 đ
Xem nhanh
4.550.000 đ
Xem nhanh
1.680.000 đ
Xem nhanh
4.150.000 đ
Xem nhanh
18.000.000 đ
Xem nhanh
3.200.000 đ
Xem nhanh
21.800.000 đ
Xem nhanh
19.980.000 đ
Xem nhanh
Liên hệ
Xem nhanh
4.400.000 đ
Xem nhanh
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Xem nhanh
47.980.000 đ
Xem nhanh
Liên hệ
Xem nhanh
8.700.000 đ
Xem nhanh
Liên hệ
Xem nhanh
Xem nhanh
4.050.000 đ
Xem nhanh
Liên hệ
Xem nhanh
13.680.000 đ
Xem nhanh
6.900.000 đ
Xem nhanh
10.800.000 đ
Xem nhanh
10.750.000 đ
Xem nhanh
2.700.000 đ
Xem nhanh
Liên hệ

Gorlla Studio - "Goku - Nappa & piccolo - Gohan"

Thông tin sản phẩm:

Kích thước: Goku Nappa: 15cm, Piccolo Gohan: 13cm

Hãng phát hành: Gorlla Studio

Phát hành: 188 bản, Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

LC-Studios - 1/6 Scale 19 Year Old Eren Yeager using Rumbling - Attack On Titan Resin Statue

💥Phát hành giới hạn 288 bản

Thông tin sản phẩm:

Kích thước: H47 * W29 * D21cm 

Hãng phát hành: LC Studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q4/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

8.250.000 đ

Deyin Studio - " bộ 3 Goku - Luffy - Naruto "

Thông tin sản phẩm

Kích thước:

Size WCF: 3850k
Size SD: 4880k

Hãng phát hành: Deyin Studio

Phát hành: 200 bản/size, Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

0 đ

ADC Studio -Namikaze Minato 

Thông tin sản phẩm:

Kích thước:59cm x35cm x43cm (1/6) 

Hãng phát hành: ADC Studio

Phát hành:99 bản - Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

10.280.000 đ

Chikara Studio -Female Titan vs Attack Titan

Thông tin sản phẩm:

Giá PRE: 12.280k
Cọc trước: 6000k

Kích thước: 45cm x45cm x44cm 

Hãng phát hành: Chikara Studio  

Phát hành:168 bản - Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

12.280.000 đ

Dim Model & Mini Show Studio - Lunchi  

Thông tin sản phẩm:

Kích thước: 33cm x14cm x14cm 

Hãng phát hành:   Dim Model

Note: Có body cast off + tay thay thế 

Phát hành:188/108 bản - T5/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

4.550.000 đ

League Studio-Frieza  

Thông tin sản phẩm:

giá pre :1680k

Kích thước:WCF 

Hãng phát hành: League Studio     

Phát hành:Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

1.680.000 đ

DP9 Studio-Kame Sennin 

Thông tin sản phẩm:

Kích thước:28cm x16cm x16cm (1/6) 

Hãng phát hành: DP9 Studio

Phát hành:199 bản - Q3/2022
Giá PRE: 4150k 

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

4.150.000 đ

Toynami Studio - Senju Hashirama 

Thông tin sản phẩm:

Giá PRE: 18.000k 

CỌC TRƯỚC :7000K

Kích thước:42cm x35cm x30cm

Hãng phát hành: Toynami Studio

 Note: Có đầu + tay thay thế 

Phát hành:800 bản - Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

18.000.000 đ

Tianyi Studio- Portgas D. Ace

Thông tin sản phẩm:

Kích thước:26.5cm x15cm x13.5cm

Giá PRE: 3200k
Cọc trước: 1200k

Hãng phát hành: Tianyi Studio         

Phát hành:199 bản - Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

3.200.000 đ

TriEagle Studio- Bleach

Thông tin sản phẩm:

Giá PRE: 21.800k
Cọc trước: 8000k

Kích thước:52cm 50cm 55cm (1/6)

Hãng phát hành: TriEagle Studio

Phát hành:Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

21.800.000 đ

SFX Studio - Batman & Joker 

Thông tin sản phẩm:

Kích thước:47cm

Giá PRE: 19980k
Cọc trước: 7980k

Hãng phát hành: SFX Studio   

Phát hành:Q3-Q4/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

19.980.000 đ

FC Studio - Bust Goku 

Thông tin sản phẩm:

Giá PRE (1/4): 4100k
Giá PRE (1/2): 8800k
Giá PRE (1/1): 21500k
Cọc trước: 1500k, 2800k, 5500k

Hãng phát hành: FC Studio            

Phát hành:Updating, (Q3-Q4/2022)

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

0 đ

JB Studio - Kaiba & Rồng 3 đầu 

Thông tin sản phẩm:

GIÁ PRE : 4400k

Kích thước:29cm 45cm 23cm

Hãng phát hành:  JB Studio

Phát hành:138 bản, Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

4.400.000 đ

ASS Studio -Thần Obelisk 

Thông tin sản phẩm:

Màu thường: 7350k
Màu xám (chưa lên màu): 6600k

Kích thước:50cm 

Hãng phát hành: ASS Studio

Phát hành:198/8 bản - Q2/2023

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

0 đ

JacksDo Studios - POP MAX Scale Monkey D. Luffy 2.0 Ver. Scene Base ONLY - ONE PIECE Resin Statue 

💥Phát hành giới hạn 500 bản

Thông tin sản phẩm:

Verson A: H60 * L55 * D47cm
Verson B: H46 * L54 * D47cm

Hãng phát hành: JacksDo Studios

Vật liệu: Resin

Phát hành: Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

SHK Studio - God of Destruction Beerus

💥Phát hành giới hạn 299 bản

Thông tin sản phẩm:

- Tỉ lệ 1/4: 64cm*32cm*37cm

- Tỉ lệ 1/6: 42cm*21cm*25cm

Hãng phát hành: SHK Studio

Vật liệu: Polystone, Polyurethane

Phát hành: Q1/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

LAST SLEEP Studio - One Piece Roronoa Zoro

💥Phát hành giới hạn 188 bản

Thông tin sản phẩm:

Kích thước 95cm(H) x 90cm(W) x 72cm(D)

Hãng phát hành: LAST SLEEP Studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q3-4/2021

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

47.980.000 đ

ZX Studio - Akagi Takenori GK Figures, Slam Dunk Anime Statues 

💥Phát hành giới hạn 288 bản

Thông tin sản phẩm:

Tỷ lệ: 1/6

Kích thước: 38.3 x 17.7 x 22.8cm

Hãng phát hành: ZX Studio

Vật liệu: Polystone + PU

Phát hành: Đã phát hành

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

6.200.000 đ

XBD Studio - Dragon Ball: Mai & Shu

💥Phát hành giới hạn 188 bản

Thông tin sản phẩm:

Kích thước: 

 - Mai: 23.5cm, 13cm, 13cm

 - Shu: 16cm, 13cm, 13cm

Hãng phát hành: XBD Studio

Vật liệu: Đang cập nhập

Phát hành: Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

YOYO Studio – Shenron Dragon Meeting Goku

💥Phát hành giới hạn 155 bản

Thông tin sản phẩm:

Kích thước: 53cm*54cm*30cm

Hãng phát hành: YOYO Studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

8.700.000 đ

HB Studio - Tomioka Yiyong Statue GK

💥Phát hành giới hạn 358 bản

Thông tin sản phẩm:

Kích thước:
Ex Version: 41cm x 34.5cm x 37.8cm
Normal Version: đang cập nhập

Hãng phát hành: Sky Top Studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

G5 Studio - First Hokage Hashirama Senju WCF

💥Phát hành giới hạn 358 bản

Thông tin sản phẩm:

Kích thước: 33cm(H) x 22cm(W)

Hãng phát hành: G5 Studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q3-4/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

5.900.000 đ

Monkey Son Studio -  Sakata Gintoki

Thông tin sản phẩm

Kích thước: 2cm x18cm x17cm (1/6) 

Hãng phát hành:Monkey Son Studio

 Giá PRE: 4050k
 Cọc trước: 2000k

Phát hành:123 bản - Q2/2023

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

4.050.000 đ

ErZhouMu Studio - The Rise of Darkrai /Darkrai vs Palkia vs Dialga

💥Phát hành giới hạn 199 bản

Thông tin sản phẩm:

Kích thước: 40cm( L ) x 45cm( D ) x  43cm( H )

Hãng phát hành: ErZhouMu Studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

11.200.000 đ

Chocobo Studio - Gintama 

Thông tin sản phẩm

Bản A: 9860k
Bản B: 10.700k

Kích thước:

 Bản A: 35cm x37cm x39cm (1/7)
 Bản B: 41cm x33cm x35cm (1/7)
 
Note: Có đầu thay thế 

Hãng phát hành:Chocobo Studio 

Phát hành:99 bản - Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

0 đ

Oniri Creations - Kurosaki Ichigo 

Thông tin sản phẩm

Kích thước:32cm x30cm x60cm (1/6) 

Hãng phát hành:Oniri Creations

Phát hành: 999 bản - Q3/2023

 Giá PRE: 13.680k
 Cọc trước: 5200k

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

13.680.000 đ

NT Studio  - Shinobu

Thông tin sản phẩm

 Giá PRE: 6900k
 Cọc trước: 3500k

Kích thước: 33cm x32cm x28cm (1/6) 

Hãng phát hành:NT Studio

Phát hành:199 bản - Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

6.900.000 đ

Phoenix Studio - râu trắng 

Thông tin sản phẩm

 Giá PRE: 10800k
 Cọc trước: 3800k

Kích thước:56cm 65cm 38cm (1/6)

Hãng phát hành:Phoenix Studio

Phát hành:288 bản, Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

 

10.800.000 đ

Seven Nights Studio- Ahri KDA

Thông tin sản phẩm

Kích thước:45cm x32cm x33cm (1/4) 

Hãng phát hành:Seven Nights Studio

Note: Có body cast off

Phát hành:Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

10.750.000 đ

Evil Studio-Đô đốc Akainu

Thông tin sản phẩm

Giá PRE: 2700k
Cọc trước: 1500k
 

Kích thước:18cm (tặng trái cây)

Hãng phát hành:Evil Studio

Phát hành: 299 bản, Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

2.700.000 đ

S.H.E Studio- NieR: Automata 2B 

Thông tin sản phẩm

Giá PRE: 6600k
Giá PRE: 8000k (EX)

Kích thước:37cm 23cm 16cm

Hãng phát hành:S.H.E Studio

Phát hành: 214 bản, Q4/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------

#toyz 

 Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất

 Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng

 Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn

 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không

ngừng tăng lên

---------------------------------

0 đ