HÀNG MỚI CẬP NHẬT

Xem nhanh
14.000.000 đ
Xem nhanh
9.950.000 đ
Xem nhanh
4.700.000 đ
Xem nhanh
Xem nhanh
Liên hệ
Xem nhanh
4.600.000 đ
Xem nhanh
Xem nhanh
Liên hệ
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
27.000.000 đ
Xem nhanh
Liên hệ
Xem nhanh
6.500.000 đ
Xem nhanh
Xem nhanh
2.100.000 đ
Xem nhanh
Liên hệ
Xem nhanh
Xem nhanh
2.600.000 đ
Xem nhanh
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Xem nhanh
22.000.000 đ
Xem nhanh
Liên hệ
Xem nhanh
Xem nhanh
Liên hệ
Xem nhanh
Liên hệ
Xem nhanh
11.200.000 đ
Xem nhanh
7.800.000 đ
Xem nhanh
Liên hệ

Phoenix Studio -The Winged Dragon of RA

Thông tin sản phẩm:

Kích thước: 45cm 47cm 36cm

Hãng phát hành:  Phoenix Studio

Vật liệu: 
giá 14.000.000vnd

Note:

Phát hành:  2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

14.000.000 đ

 ADC Studio -Đệ tứ Minato

Thông tin sản phẩm:
Tỷ lệ: 
giá : 9.950.000vnd

Kích thước: 

Hãng phát hành: ADC Studio

Vật liệu: Resin, PU

Note:

Phát hành: 

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

9.950.000 đ

Black Studio - Big Mom Pirates: Charlotte Oven & Streusen

💥Phát hành giới hạn 150 bản

Thông tin sản phẩm:

Giá: - Oven: 4700k

       - Streusen: 3900k
       - Base bánh kem: 4700k

Kích thước: - Oven: 34.5cm

                   - Streusen: 16cm
                   - Base bánh kem: 25cm

Hãng phát hành: Black Studio

Vật liệu: Đang cập nhập

Phát hành: Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

Cheng Studio - Sabito

Thông tin sản phẩm:
Tỷ lệ:  (1/6)

Kích thước:29cm x21cm x19cm (1/6)

Hãng phát hành: Cheng Studio

Vật liệu: 

Note:
giá : 4.700.000vnd

Phát hành: 188 bản - Q2,3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

4.700.000 đ

Yang Studio & XS Studio - One Piece WCF - Edward Newgate

💥 Phát hành giới hạn 298 bản

💥 World Collectionable Figure

Thông tin sản phẩm:

Kích thước: 21cm

Hãng phát hành: Yang Studio & XS Studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q4/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

3.200.000 đ

LAST SLEEP Studio - Dragon Ball Frieza

💥Phát hành giới hạn 168 bản 1/4 và 228 bản 1/6

Thông tin sản phẩm:
Tỷ lệ: {1/4}: H73cm, W73cm, D60cm  

         {1/6}: H49cm W49cm D40cm 

Hãng phát hành: LAST SLEEP Studio

Vật liệu: Resin

Phát hành: Q4/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

Blue Sky Studio - Nezuko Bust

Thông tin sản phẩm:
Tỷ lệ: 1/6

Kích thước: 31cm x11cm x31cm 

Hãng phát hành:  Blue Sky Studio

Vật liệu: Resin, PU

Note:
giá : 4.600.000vnd

Phát hành: 268 bản - Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

4.600.000 đ

 Burning Wind Studio - Naruto lục đạo & Kyubi

Thông tin sản phẩm:
Tỷ lệ: 

Kích thước: 32cm 30cm 31cm
giá : 6.200.000vnd

Hãng phát hành:  Burning Wind Studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: 288 bản, Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

6.200.000 đ

G5 Studio - SSJ2 Goku

Thông tin sản phẩm:
Tỷ lệ: 

Kích thước: 12cm x6cm 

Hãng phát hành: G5 Studio

Note:

Phát hành: T12/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

Magic Book studio - Zoro One Piece Custom Statue

💥Phát hành giới hạn 208 bản

Thông tin sản phẩm:

Có 2 đầu để thay thế 
Màu sắc: Green, Black

Tỷ lệ: 1/6

Kích thước: 45cm

Hãng phát hành: Macgic Book Studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

7.200.000 đ

Black Studio - Marine Vice Admiral: Sengoku & Tsuru

💥Phát hành giới hạn 150 bản

Thông tin sản phẩm:

Kích thước:

*Sengoku: 27cm

*Tsuru: 24cm

Hãng phát hành: Black Studio

Vật liệu: Resin

Phát hành: Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

4.600.000 đ

Showhand Studio - Uchiha Sasuke - Naruto Resin Statue

💥Phát hành giới hạn 300 bản

Thông tin sản phẩm:

Kích thước: H20cm * L17cm * D15cm

Hãng phát hành: Showhand Studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q3-4/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

2.900.000 đ

Reborn EX Marvel Thanos 1/4 Resin Statue

💥Phiên bản phát hành với số lượng có hạn 

Thông tin sản phẩm:
Tỷ lệ 1/4 : 63 x 47 x 61cm

*Led light effects - 3 Swappable Head - 1 Bust Stand*

Hãng phát hành: Reborn Studio

Vật liệu: Resin

Phát hành: Q3-4/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

27.000.000 đ

CDC Workshop - Akatsuki Series Pain

Thông tin sản phẩm:

[Tỷ lệ: 1/4]
Est. Size:  24cm (L) x 27cm (W) x 55cm (H)
Limited No Of Unit: 188 units

[Tỷ lệ: 1/6]
Est. Size:  16cm (L) x 21cm (W) x 40cm (H)
Limited No Of Unit: 288 units

Hãng phát hành: CDC Workshop

Vật liệu: Resin, PU, LED

Phát hành: Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

AP Studio - Anime Fortune Shiba Inu Gotch

💥 Tượng thần tài Shiba độc và lạ cho các sếp

💥 Shiba inu to the moon ^^

Thông tin sản phẩm:
Trọng lượng: ~5kg

Kích thước: ~33cm

Hãng phát hành: AP Studio

Vật liệu: Đang cập nhập.

Phát hành: Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

6.500.000 đ

Sky Top Studio Dragon Ball Trunks Resin Statue

💥Phát hành giới hạn 188 bản 1/6 và 100 bản 1/4

Thông tin sản phẩm:

Tỷ lệ 1/6: 42cm x30cm x32cm
Tỷ lệ 1/4: 62cm x42cm x41cm
Note: Bản EX Có đầu tóc tím + tay thay thế

Hãng phát hành: Sky Top Studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

Poker Studio - Buu

💥Phát hành giới hạn 188 bản

Thông tin sản phẩm:
Kích thước: 8cm(W) x 7.3cm(D) x 13cm(H) 

Hãng phát hành: Poker Studio

Vật liệu: PU

Phát hành: Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

2.100.000 đ

Thông tin sản phẩm:
Tỷ lệ: 1/4 và 1/6

Kích thước: 

 Size 1/6: 33cm x24.8cm x24cm
 Size 1/4: 48.1cm x36.2cm x35.1cm

Hãng phát hành: Hunter Fan Studio

Vật liệu: Resin, PU

Note:

Phát hành: 188/88 bản - Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

Mr J Studio - The Last Hyuga Hinata Black Wedding Dress

💥Phát hành giới hạn 288 bản

Thông tin sản phẩm:
Tỷ lệ: 1/7

Kích thước: 45cm x27cm x28cm

Hãng phát hành: Mr J Studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

6.300.000 đ

RP Studio -Goku Genki dama

Thông tin sản phẩm:
Tỷ lệ: 

Trọng lượng: 5kg 

Kích thước: 25cm x13cm x24cm 

Hãng phát hành:  RP Studio

Note: Sp có led, có thân thay thế

Phát hành: 200 bản - Q2,3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

2.600.000 đ

Rocket Studio - Akatsuki Pain

💥Phát hành giới hạn 199 bản 1/4 và 99 bản 1/6

Thông tin sản phẩm:
(Scale 1/6) : 40cm(H) x 22.5cm(W) x 21.5cm(D)
(Scale 1/4) : 60cm(H) x 34cm(W) x 32.5cm(D)

Có LED ở mắt

Hãng phát hành: Rocket Studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q3-4/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

OZ Studio - The Legend of Zelda - Link 

Thông tin sản phẩm:
Tỷ lệ: 

normal version : 11.600k
Deluxe version : 13.930k

Kích thước: H38 * W40 * D36cm

Hãng phát hành: OZ Studio

Dạng cung: 50cm x35cm x48.5cm (1/5) 

 Dạng kiếm + khiên: 46.5cm x43cm x36.5cm (1/5) 

Vật liệu: Resin

Note:  bản EX có bán thân + bệ đỡ bán thân + phụ kiện thay thế 

Phát hành: 200 bản - Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

Jimei Palace - Susanoo Uchiha Itachi

💥Phát hành giới hạn 600 bản

Thông tin sản phẩm:

Kích thước: H59.5cm x W45cm x L52cm 

Hãng phát hành: Jimei Palace

Vật liệu: ABS, Polyurethane, Resin

Phát hành: Đã phát hành.

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

22.000.000 đ

DG x YG Studio - Sailor Moon

💥Phát hành giới hạn 188 bản

Thông tin sản phẩm:

Bản thường: 10.400k
Bản EX: 12.000k (Tỷ lệ: 1/5)

Kích thước: 53 x 30 x 30cm

Hãng phát hành: DG x YG Studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q2-3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

LC Studio - Shingeki no Kyojin The Final Season: Levi Ackerman

💥Phát hành giới hạn 188 bản

Thông tin sản phẩm:

Có 2 đầu thay thế 
Tỷ lệ: 1/6

Kích thước: H 48cm x W 24.5cm x L 22.5cm

Hãng phát hành: LC Studio

Vật liệu: Đang cập nhập

Phát hành: Q2-3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
--------------------------------

9.750.000 đ

Ume Studios - Demon Slayer Kanroji Mitsuri

💥Phát hành giới hạn 399 bản

Thông tin sản phẩm:

Có 2 phiên bản:

 - Standard version 
 - Deluxe version include additional  swappable naked body

Tỷ lệ: 1/4

Trọng lượng: ~6Kg

Kích thước: L28cm x W28cm x H57cm

Hãng phát hành: Ume Studios

Vật liệu: Resin + PU

Phát hành: Q2-3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

KD Studio - 1/4 Scale Majin Vegeta vs Fat Buu - Dragon Ball Resin Statue

💥Phát hành giới hạn 50 bản

Thông tin sản phẩm:
Tỷ lệ: 1/4

Kích thước: 

 - Majin Vegeta : H59 * L47 * D41cm 

 - Fat Buu : H71 * L56 * D42cm 

Hãng phát hành: KD Studio

Vật liệu: Resin

Phát hành: Q4/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

PC Brand Studio - Akatsuki Itachi

💥Phát hành giới hạn 218 bản

Thông tin sản phẩm:

Version: Mangekyo Sharingan / Three Tomoe Sharingan

(Scale 1/6) : 30cm(H) x 20cm(W) x 17cm(D)
(Scale 1/4) : 50cm(H) x 26cm(W) x 22cm(D)

Hãng phát hành: MR.J Studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q4/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

IKEA Studio - Doflamingo

💥Phát hành giới hạn 238 bản thường và 38 bản Ex

Thông tin sản phẩm:
Tỷ lệ: 1/6

Bản Ex có LED

Kích thước: 58cm x54cm x43cm

Hãng phát hành: IKEA Studio

Vật liệu: đang cập nhập

Phát hành: Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ

SHK Studio - Son Goku vs Frieza

💥Phát hành giới hạn 188 bản

Thông tin sản phẩm:
Tỷ lệ: 1/6 - Có LED

Kích thước: 41cm x36cm x28cm

Hãng phát hành: SHK Studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

11.200.000 đ

SUNYATA Studios - Vegeta and Trunks

💥Phát hành giới hạn 288 bản

Thông tin sản phẩm:
Tỷ lệ: 1/6 - Có LED

Kích thước: 38cm(W) x 25cm(D) x 33cm(H) 

Hãng phát hành: SUNYATA Studios

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q3/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

7.800.000 đ

S Studio - DVA 

💥Phát hành giới hạn 188 bản

Thông tin sản phẩm:

Est. Product Size: 15cm(W) x 15cm(D) x 31cm(H) [1/6 scale]
Est. Product Size: 24cm(W) x 24cm(D) x 46cm(H) [1/4 scale]

Hãng phát hành: S Studio

Vật liệu: Resin, PU

Phát hành: Q2/2022

Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với khách hàng có thẻ tín dụng.

---------------------------------
⭐ Luôn cam kết uy tín và chất lượng phục vụ tốt nhất
⭐ Hỗ trợ trả góp 0% thẻ tín dụng
⭐ Tư vấn chính xác và cam kết hàng chuẩn
🔰 TOYz đã phục vụ đam mê cho hàng nghìn khách hàng từ 3 miền, con số không
ngừng tăng lên
---------------------------------

0 đ